Особливості роботи проміжних скріплень типів ТРЕП та ТРЕП-Ш в умовах колій незагального користування

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Бєліков Едуард Анатолійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Даренський Олександр Миколайович

Спеціальність: 05.22.06 – залізнична колія

Захист: 21.02.2019

Статус: Захищена