Розробка технології ремонту чавунних фрикційних клинів візків вантажних вагонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Воскобойников Дмитро Геннадійович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Тимофеєва Ларіса Андріївна

Спеціальність: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту

Захист: 02.10.2020

Статус: Захищена