Удосконалення технічної експлуатації систем мікропроцесорної централізації на основі оперативної ідентифікації та локалізації порушень

Дисертація на здобуття наукового ступеня: кандидат технічних наук

Автор: Гаєвський Віталій Вікторович

Науковий керівник / консультанти: д.т.н., проф. Мойсеєнко Валентин Іванович

Спеціальність: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту

Захист: 22.04.2021

Статус: Подана