Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Шифр: 7823

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 150

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 30/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП «Електричні системи і комплекси транспортних засобів» є к.т.н., доцент Акімов О.І.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання достатніх уявлень, умінь та навичок у галузі електромеханіки, про шляхи вирішення завдань, які виникають під час проектування й експлуатації систем електропостачання.

Студенти отримують основні поняття про елементи систем електропостачання, про техніко-економічні й електричні розрахунки цих систем та їх елементів, питання регулювання напруги та зниження втрат потужності й енергії в них.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі електромеханіки й енергетики на транспорті та інших галузях народного господарства.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією систем електропостачання. Один із головних напрямків програми – перспективні системи електропостачання та їх елементи, впровадження в них шляхів зниження втрат потужності й енергії.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • вивчаються основні принципи побудови, конструкції, проектування та експлуатації пристроїв електропостачання залізниць;
  • вивчаються основні елементи та параметри систем електропостачання, основи компенсації реактивної потужності з метою забезпечення зниження втрат потужності та енергії в системах електропостачання;
  • вивчаються методи розрахунків елементів систем електропостачання та основи регулювання напруги в них з метою забезпечення потрібної якості електричної енергії у споживачів;
  • вивчаються основи проведення аналізу  та перспективи впровадження оптимальних заходів для забезпечення мінімальних втрат потужності та енергії в системах електропостачання під час інженерної та наукової роботи;
  • формуються знання правил улаштування електроустановок, правил їх технічної експлуатації та правил їх безпечної експлуатації;
  • формуються вміння застосовувати одержані , оволодіння методами аналізу, розрахунку та проектування систем електропостачання  та їх елементів на основі використання обчислювальної техніки;
  • формуються навички розробки окремих елементів та підсистем електропостачання, підтримання потрібної експлуатаційної надійності, гарантування безпеки персоналу та ефективності передавання електричної енергії;
  • формуються навички керування виробничим колективом, самостійне прийняття рішень, розробка та ведення технічної документації.

Можливості працевлаштування

Для виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської й дослідницької діяльності в галузі створення як систем електропостачання електрорухомого складу, так і інших електромеханічних систем, проектних та дослідних робіт у галузі автоматизації керування на залізничному транспорті.

Додаткова інформація

В Україні велика кількість проектно-конструкторських та виробничих організацій, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою (ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка», Приватне акціонерне товариство «Завод Південкабель» та інші). Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.