Електровози та електропоїзди

Шифр: 17566

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фахове випробування, Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 2р 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.):

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
ступеня молодшого бакалавра – 2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Електровози та електропоїзди” є к.т.н., доцент Сушко Д.Л.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок у галузі, обслуговування та ремонту електрорухомого складу.

Студент який навчається за спеціальністю «Електровози та електропоїзди» отримує знання:

в області механічної частини:

 • конструкцію механічної частини (ресорного підвішування тягового приводу, візків);
 • основні тенденції і напрямки розвитку та модернізації конструкцій механічної частини дослідних зразків вітчизняного та зарубіжного електрорухомого складу (система віброзахисту, система тягової передачі, система захисту від лобових зіткнень);
 • осібності роботи механічної частини в експлуатації і вплив її стану на реалізацію сил тяги, плавність ходу, динамічні навантаження.

в області тягових електричних машин:

 • конструкцію ТЕД постійного пульсуючого струму, безколекторних електродвигунів і їх вплив на тягові і гальмівні властивості електрорухомого складу;
 • осібності експлуатації ТЕД і їх вплив на експлуатаційні властивості ТЕД;
 • осібності електромагнітних процесів в ТЕД і їх зв’язок з механічними навантаженнями;
 • критерії працездатності ТЕД;
 • осібності конструкції безколекторних тягових електродвигунів і їх вплив на тягові і гальмівні властивості електрорухомого складу.

в області автоматизованих систем управління електрорухомого складу:

 • призначення, умови експлуатації, функціональні і структурні схеми, принцип дії і розрахункові співвідношення для визначення параметрів елементів, вузлів, блоків і системи автоматичного управління в цілому;
 • користуватися методами аналізу і розрахунку стійкості, перехідних процесів і якості регулювання в системах автоматичного управління електрорухомого складу, а також їх синтезу;
 • принцип дії і особливості систем автоматичного управління електрорухомого складу з безколекторними тяговими двигунами і високошвидкісного наземного транспорту;
 • склад і принцип роботи систем автоматичного управління на базі мікропроцесорів.

в області тягового електричного обладнання електрорухомого складу:

 • умови експлуатації, теорію роботи основного електричного обладнання електрорухомого складу;
 • конструкцію основних видів тягових електричних апаратів та експлуатаційні характеристики;
 • застосовувати навички діагностування технічного стану при експлуатації і технічному обслуговуванні тягових електричних апаратів.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі залізничного транспорту пов’язаних з роботою електрорухомого складу. Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з проектуванням, виготовленням, ремонтом, технічним обслуговуванням та експлуатацією сучасного електрорухомого складу; для тих, хто прагне отримати ступінь бакалавра зі спеціальності залізничний транспорт.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

в області механічної частини електрорухомого складу:

 • користуватися методикою оцінки конструкцій ходових частин з точки зору задоволення експлуатаційних вимог і вимог безпеки руху;
 • користуватися методами контролю і оцінки напруженого стану різних елементів ходових частин, способами відновлення їх технічного стану. в області тягових електричних машин:
 • застосовувати навички оцінки впливу особливостей експлуатації ТЕД на їх працездатність;
 • застосовувати навички оцінки тягових і гальмівних властивостей електрорухомого складу з безколекторними тяговими електродвигунами відповідно до умов експлуатації;
 • застосовувати навички знаходження причин відмов ТЕД і відновлення їх працездатності;
 • застосовувати навички оцінки впливу особливостей нових конструктивних рішень механічної частини на динамічні властивості і показники динамічних якостей. в області автоматизованих систем управління електрорухомого складу:
 • застосовувати навички використання автоматизованих мікропроцесорних систем управління для діагностування пристроїв електрорухомого складу;
 • застосовувати наладку, технічне обслуговування і ремонт систем автоматичного управління електрорухомого складу. в області тягового електричного обладнання електрорухомого складу:
 • застосовувати навички діагностування технічного стану при експлуатації і технічному обслуговуванні тягових електричних апаратів.

Можливості працевлаштування

Після закінчення університету інженери цієї спеціальності працюють на виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності в галузі створення електрорухомого складу у проектних та науково-дослідних організаціях як в Україні, так і за кордоном.

Додаткова інформація

Підприємства та організації, що відповідають програмі навчання та активно співпрацюють з випускаючою кафедрою: електровозні та моторвагонні депо ПАТ Укрзалізниця та ДП «Українська залізнична швидкісна компанія», ДП завод «Електроважмаш», ДП Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування», науково-дослідний інститут НВО «ХЕМЗ», НВО «Приладобудівний завод імені Т.Г. Шевченка» та інші науково-проектні підприємства та конструкторські організації, що пов’язані з залізничним транспортом. Студенти навчаються в лабораторіях, оснащених обладнанням таких світових лідерів, як Siemens, Елакс, Medcom та інші.