Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів

Шифр: 23990

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Історія України або Географія або Фізика

Прохідний бал минулих років: 146.52

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: Бакалавріат (I) на основі повної загальної середньої освіти (3роки 10 міс)

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарант ОП “Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів” – д.т.н., професор, Мороз В.П.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою провадження освітньої діяльності за навчальною програмою є засвоєння методології оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних стратегій, проектів та бізнес-планів щодо впровадження інноваційних систем комплексної автоматизації технологічних процесів.

Здобувачами вищої освіти вивчаються та засвоюються як фундаментальні науки, так і фахово-орієнтовані інженерні, управлінські, економічні та інноваційно-інвестиційні.

У відповідності до вимог міністерства освіти в нашому університеті особливу увагу приділяють розробленню та впровадженню індивідуальної траєкторії навчання.

Адресати освітньої програми

Освітня програма орієнтована на здобувачів вищої освіти інженерного рівня, які в подальшому пов’язують свою майбутню професійну діяльність із інноваційно-інвестиційними проектами комплексної автоматизації технологічних процесів як на залізничному транспорті, промисловому транспорті, метрополітені, так і в інших сферах людської діяльності.

Випускники нашої кафедри працюють не тільки на терені України, а й в країнах Європи та північної Америки.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • вміння та розуміння як застосовувати отримані знання за період навчання;
 • здатність розв’язувати складні завдання з оцінки ефективності впровадження інноваційно-інвестиційних проектів комплексної автоматизації технологічних процесів як на залізничному транспорті, промисловому транспорті, метрополітені, так і в інших сферах людської діяльності;
 • здатність критично мислити в нестандартних ситуаціях;
 • здатність приймати ефективні інженерно-технічні, наукові та управлінські рішення;
 • здатність вирішувати проблеми у нових і нестандартних професійних ситуаціях з урахуванням стану та розвитку систем комплексної автоматизації технологічних процесів, ризиків, ліквідності і рентабельності інноваційно-інвестиційних проектів в умовах мінливого бізнес середовища;
 • здатність працювати в команді, вести наукові дискусії переконувати та впливати на інших учасників групових процесів щодо вирішення задач комплексної автоматизації технологічних процесів;
 • вміння розробляти технічні завдання щодо впровадження інноваційно-інвестиційних проектів комплексної автоматизації технологічних процесів як на залізничному транспорті, промисловому транспорті, метрополітені, так і в інших сферах людської діяльності;
 • володіння знаннями щодо принципів розроблення систем комплексної автоматизації технологічних процесів;
 • знання державних, галузевих нормативно-технічних та експлуатаційних документів, пов’язаних із впровадженням, функціонуванням, експлуатацією та технічним обслуговуванням інноваційних систем комплексної автоматизації технологічних процесів;
 • знання та вміння щодо проведення різного роду науково-прикладних досліджень у сфері комплексної автоматизації технологічних процесів;
 • знання, вміння та розуміння щодо проведення математичного, імітаційного моделювання з подальшим фізичним випробуванням пристроїв та систем;
 • здатність надання експертних оцінок щодо впровадження тих чи інших систем комплексної автоматизації технологічних процесів.

Можливості працевлаштування

Широкі можливості працевлаштування здобувачів освітньої програми пов’язані із роботою:

 • на залізничному транспорті, промисловому транспорті, метрополітені, так і в інших сферах людської діяльності;
 • на підприємствах, державних установах та в інших організаціях, пов’язаних із розробленням, проектуванням та впровадженням інноваційних систем комплексної автоматизації технологічних процесів;
 • в проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях, пов’язаних з автоматизацією технологічних процесів;
 • на лінійних підприємствах залізничного транспорту, промисловому транспорті та метрополітені, пов’язаних із експлуатацією, сервісом, технічним обслуговуванням систем автоматизації;
 • на керівних посадах державної служби, що пов’язані з управлінням транспортними системами та комплексами.

Додаткова інформація

Кафедра ”Автоматика та комп’ютерне телекерування рухом поїздів” є випускаючою кафедрою. Кафедра забезпечує впровадження освітньої діяльності не тільки за даною освітньою програмою, тому має тісні науково-виробничі зв’язки з багатьма підприємствами, установами та організаціями залізничного транспорту, промислового транспорту, метрополітену та іншими виробничими підприємствами: ПАТ «Укрзалізниця», НВП «САТЕП», НВО «Залізничавтоматика», українська філія Bombardier Transportation Company, ПАТ “Хартрон” та інші. Тому наші випускники не мають проблем із працевлаштуванням із гідною заробітною платнею. Наші випускники також працюють за фахом і в закордонних фірмах США, Європи, Австралії та інших країнах.

В університеті працює Центр міжнародного співробітництва і наша кафедра також активно співпрацює із закордонними партнерами Франції, Польщі та іншими.