Спеціалізовані комп’ютерні системи

Шифр: 427

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фахове випробування, Історія України або Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: /8

Термін навчання: 2р 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
або ступеня молодшого бакалавра – 1 рік 10 місяців / 4 семестри або 2 роки 10 місяців / 6 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Спеціалізовані комп’ютерні системи” є к.т.н., Павленко Є.П.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань, умінь та навичок для проектування, створення та супроводу комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, обслуговування комп’ютерних систем та мереж, створення системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, мобільних, портативних, вбудованих та хмарних систем, проектування схемотехнічних пристроїв.

Студенти вивчають алгоритми та структури даних, апаратні і програмні компоненти    комп’ютерних систем і мереж, системне програмне забезпечення (операційні системи, утиліти, засоби створення та дослідження програм), методи опрацювання, передавання, перетворення та зберігання інформації; схемотехніку сучасних комп’ютерних систем.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань з комп’ютерної інженерії.

Програма буде корисною для тих, хто цікавиться інформаційними технологіями, комп’ютерними системами, хто планує пов’язати своє майбутнє з сучасними комп’ютерними технологіями у всіх сферах діяльності людини. Особливістю програми є орієнтація на впровадження нових систем і комп’ютерно-інтегрованих технологій на залізничному транспорті.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

знання алгоритмів та структур даних, апаратних та програмних компонентів комп’ютерних    систем і мереж, системне програмне забезпечення (операційні системи, утиліти, засоби створення та дослідження програм), методи опрацювання, передавання, перетворення та зберігання інформації, схемотехніки сучасних комп’ютерних систем та їх компонентів;

  • вміння здійснювати розроблення технічних рішень комп’ютерної інженерії;
  • вміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування комп’ютерних систем та мереж у тому числі для потреб залізничного транспорту;
  • вміння здійснювати розроблення програмного забезпечення для комп’ютерних систем з    паралельною або розподіленою архітектурою, володіти засобами сучасних мов та бібліотек паралельного програмування;
  • вміння застосовувати у професійній діяльності сучасні теорії організації баз даних, методи і технології їх розробки та використання;
  • вміння застосовувати в процесі професійної діяльності методи і засоби захисту інформації в комп’ютерних системах  та   мережах з сучасними криптосистемами.

Можливості працевлаштування

Випускники працевлаштовуються в ІТ кампаніях,  державному секторі, на підприємствах промисловості, залізничному та міському транспорті а також в проектних інститутах та обчислювальних центрах.

Основні посади: програміст, системний адміністратор, фахівець з розроблення , впровадження та супроводження комп’ютерних систем та мереж.

Додаткова інформація

Кафедра активно співпрацює з провідними ІТ компаніями в Україні та європейських країнах.
Є можливість для започаткування співпраці з ІТ фірмами ще під час навчання. Завдяки укладеним угодам між кафедрою, виробництвом і сферою бізнесу всі випускники гарантовано отримують робочі місця.