Високошвидкісний рухомий склад

Шифр: 1509

Спеціальність: 273 Залізничний транспорт

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фізика або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 105.26

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 30/10

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13800

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Високошвидкісний рухомий склад

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Високошвидкісний рухомий склад” є к.т.н., доцент Михалків С.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Підготовка фахівців для розв’язання спеціалізованих завдань та нагальних проблем у галузі експлуатації, ремонту, модернізації високошвидкісного тягового та моторвагонного рухомого складу із застосуванням сучасних методів із відповідних напрямів у складних умовах функціонування локомотивів та інфраструктури залізниць.

Адресати освітньої програми

Абітурієнти, які зацікавлені у вивченні конструкції та особливості функціонування високошвидкісного моторвагонного та тягового рухомого складу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

здатність розробляти та управляти проектами;

  • здатність спілкування іноземною мовою;
  • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
  • здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
  • здатність працювати автономно та в команді;
  • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
  • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Можливості працевлаштування

Локомотиворемонтні та локомотивобудівні підприємства, конструкторські бюро, науково-дослідні центри, локомотивні та моторвагонні депо залізничного транспорту України. Закордонні компанії з виготовлення та експлуатації високошвидкісного моторвагонного й тягового рухомого складу та їх компонентів (Alstom, Bombardier, CRRC, DB, Eurostar, RENFE, Siemens, Skoda, SNCF, Talgo, Thalys, Voith, Vossloh).

Додаткова інформація

Широко використовуються логічні, організаційні, технічні прийоми навчання (модель передового Е-навчання), вдосконалені наочні методи дозволяють точно ознайомлюватись з явищами, процесами та об’єктами в різних їх виглядах.