Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Метою конкурсу є підготовка фахівців нової генерації європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької діяльності, для яких жага до професійної майстерності є пріоритетною стратегією їх життєдіяльності.

Основними завданнями конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.

Конкурс проводиться у два тури. І-й тур проводиться в УкрДУЗТ в 1-му навчальному семестрі року. Переможці І-го туру рекомендуються до участі у ІІ-му турі, який проводиться у закладах вищої освіти визнаних базовими за певними галузями знань та спеціальностями. ІІ-й тур проводиться у два етапи – перший з яких заочний (рецензування поданих робіт), а другий проводиться за умови особистої участі авторів робіт, які пройшли відбір першого етапу, у підсумковій науково-практичній конференції.

Після проведення підсумкової науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та приймає рішення про визначення переможців Конкурсу.