Збірник наукових праць студентів та магістрантів

Рік заснування: 2010

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі технічних, економічних та гуманітарних наук, узагальнення та розповсюдження вітчизняного і закордонного досвіду

Підстава для започаткування: Наказ ректора № 64 від 25.08.2010р.

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Український державний університет залізничного транспорту

Головний редактор: Ватуля Гліб Леонідович, доктор технічних наук, професор

Заступники головного редактора: Кравець Андрій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент

Члени редакційної колегії: Калабухін Ю.Є., доктор технічних наук, професор; Куценко М.Ю., канд. техн. наук, доцент; Скорик О.О., канд. техн. наук, доцент; Прогонний О.М., канд. техн. наук, доцент; Устенко О.В., канд. техн. наук, доцент; Колісник К.Е., канд. історичних наук, доцент

Адреса редакції:

Українська державна академія залізничного транспорту майдан Фейєрбаха, 7,
Харків-50, Україна, 61050
Тел./факс: +38(057) 771-46-83
E-mail: kaliuzhna.el@gmail.com