10 Листопад 2020

Шановні колеги! Нагадуємо, що кафедра приймає активну участь в організації Міжнародної науково-технічної конференції «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НА ТРАНСПОРТІ» по секції «Ресурсо- та енергозбереження на транспорті».

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НА ТРАНСПОРТІ»

Дати та місце проведення:18-20 листопада 2020 р., м. Харків, Україна

Програма конференції передбачає роботу наступних секцій:

  • «Енергоефективність рухомого складу та перевезень».
  • «Енергоменеджмент рухомого складу та споруд транспортної інфраструктури».
  • «Ресурсо- та енергозбереження на транспорті».

Прийняті матеріали будуть опубліковані у збірнику тез доповідей конференції. При бажанні учасники конференції можуть подати статтю для публікації у збірнику наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту (включений до перелік фахових видань МОН України та наукометричні бази даних Index CopernicusGoogle Scholar та інші), мовою оригіналу.

Видавничий партнер конференції EET-2020 – IOP Publishing. Матеріали вибраних доповідей, представлених на конференції, будуть опубліковані в окремому томі серії конференцій IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Матеріалознавство та інженерія), індексований у Scopus (SJК=0.198 (2019)), Web of Science.

Шановні колеги! Нагадуємо, що кафедра приймає активну участь в організації Міжнародної науково-технічної конференції «ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ НА ТРАНСПОРТІ» по секції «Ресурсо- та енергозбереження на транспорті».