22 Грудень 2020

Захист дисертаційного дослідження

3 грудня 2020 року в спеціалізованій вченій раді Д 64.820.50 відбувся захист дисертаційного дослідження Чобіток Вікторії Іванівни на тему «Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств».

Офіційними опонентами є: Ареф’єва Олена Володимирівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки повітряного транспорту Національного авіаційного університету; Кузьмін Олег Євгенович, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, директор інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»; Штангрет Андрій Михайлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування Української академії друкарства.

Робота була оцінена членами ради, прийнято одноголосне рішення, що дисертація відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», а її автор Чобіток В.І. заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Захист дисертаційного дослідження