22 Лютий 2021

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРДУЗТ

На початку грудня 2020 р. в УкрДУЗТі пройшла традиційна щорічна науково-методична конференція кафедр університету. Цього року вона була присвячена проблемам впровадження змішаного навчання. Зважаючи на складну епідемічну ситуацію в Україні та світі, ця тема є досить актуальною сьогодні.

Кафедра філософії та соціології прийняла в конференції активну участь. Викладачі обмінялися досвідом практичного впровадження у навчально-виховний процес університету форм та методів дистанційного і змішаного навчання; виокремили низку проблем, з якими безпосередньо стикнулися протягом останнього року. Серед таких, зокрема, були: доцільність використання  різних форм синхронної та асинхронної взаємодії  зі студентами; вплив дистанційного та змішаного навчання на рівень та повноту засвоєння навчального матеріалу; чіткість та зрозумілість критеріїв оцінювання студентами; особливості складання підсумкових тестів та організації зворотного зв’язку в умовах взаємодії online тощо.

Останньому питання була присвячена доповідь доц. Сивогракова З. А «Психолого-педагогічні особливості комунікації в умовах дистанційного навчання», з якою вона виступила на  пленарному засіданні Навчально-наукового центру гуманітарної освіти. В ній вона окреслила принципи міжсуб’єктної комунікації і взаємодії в умовах дистанційної освіти, наголосила на важливості «безпосередньої міжособистісної взаємодії суб’єктів навчального процесу (… в умовах синхронних форм дистанційного навчання), індивідуалізованого, розгорнутого, активного зворотного зв’язку в асинхронних формах навчання…».

В межах секційного засідання викладачі кафедри обговорили й інші не менш цікаві питання: проф. Петрушов В. М. «Деякі узагальнення досвіду проведення змішаної форми навчання в умовах карантину викладачами кафедри філософії та соціології»; проф. Загрійчук І. Д. «Онлайн-навчання: адаптація до нових умов», доц. Толстов І. В. «Досвід використання платформи MOODLE для організації викладання курсу «Філософія і соціологія»»; доц. Количева Т. В. «Змішане навчання та людський фактор: очікування та перспективи поєднання»; доц. Даніл’ян В. О «Переваги та недоліки використання дистанційних форм навчання на прикладі вивчення курсу «Соціологія»»; ст. викл. Алєксєєнко Н. В. «Важливість навчальної мотивації студентів у процесі реалізації змішаної форми навчання».

З матеріалами конференції можна ознайомитися на порталі електронних видань УкрДУЗТу.

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У НАУКОВО-МЕТОДИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРДУЗТ