27 Жовтень 2020

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології»

Кафедра історії та мовознавства прийняла активну участь у роботі VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, суспільство, комунікативні технології», присвяченої 90-річчю університету, яка відбулася 15-16 жовтня 2020 р. в Українському державному університеті залізничного транспорту. Результати своїх наукових пошуків на ній представили Близнюк Л.М., к.філол.н., доцент, завідувачка кафедрою історії та мовознавства УкрДУЗТу та Колесник К. Е., к.іст.н., доцент, директор Навчально-наукового центру гуманітарної освіти.

Доповідь Близнюк Л.М. «Феномен мовленнєвої комунікації в умовах цифровізації сучасного суспільства» викликала жваву дискусію присутніх. В своїй доповіді авторка наголосила на тому, що комунікативна активність людини XXІ ст. переходить до нового етапу: online-форми, вебінари тощо. Цифрові технології не лише трансформують комунікативну і соціальну системи, але й суттєво знижують інтелектуальні потреби особистості, призводять до формування так званого «кліпового» сприйняття та мислення. Останнє багато в чому визначає неспроможність сучасної людини до цілісного глибокого розуміння тексту, повноцінного спілкування, заміщуючи їх багатьма яскравими візуальними образами. На думку доповідача, хоча комунікації в сучасному світі й здійснюються в усіх сферах суспільної свідомості (науці, мистецтві, релігії, політиці, праві тощо), але явищем мовленнєвої культури вони стають лише частково: настільки, наскільки в їхньому змісті є здатність  особистості володіти здобутими нею знаннями. Саме тому важливо «пропускати» через свою свідомість величезний потік цифровізованої інформації таким чином, щоб сприяти утворенню «Я» та доводити унікальність кожної особистості.

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології»

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології»