01 Червень 2019

Вбудований штучний інтелект – головна мета освітньо-наукової діяльності кафедри інформаційних технологій

Впродовж трьох років кафедра ІТ УкрДУЗТ здійснює підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за новими освітніми та науковими програмами «Інтелектуальні інформаційні технології» та «Технології штучного інтелекту» за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології. Націленість науково-освітньої діяльності – створення передумов щодо успішного розвитку систем вбудованого штучного інтелекту, в першу чергу, для галузі залізничного транспорту. Для досягнення мети колективом кафедри були зроблені наступні кроки:

  1. Трансформація навчальних планів та програм дисциплін в напрямку інтелектуальних інформаційних технологій, в першу чергу це – Інтернет речей та Промисловий Інтернет речей, Робототехніка, Дрони, Штучний інтелект, Машинне навчання, Розумні машини, Вбудовані системи. На базі кафедри створено полігон IoT&SM (Інтернету речей та Розумних машин) для підтримки лабораторного практикуму на новій апаратній базі – мікроконтролери та однопалатні комп’ютери (Arduino, esp8266, esp32, Raspberry Pi, LattePanda), які є сучасною базою навчання для провідних вузів розвинутих країн. Викладачі кафедри пройшли підготовку у провідних зарубіжних учбових закладах з IoT (Петренко Т.Г.) та Robotics (Бриксін В.О.).
  2. Сталий розвиток наукового напрямку «Інтелектуальні ситуаційні машини», який вперше в Україні був заснований проф. Каргіним А.О. На базі сучасної мікропроцесорної техніки отримані зразки вбудованого штучного інтелекту у вигляді моделей систем інтернету речей та розумних машин. Отримані досягнення опубліковані у матеріалах міжнародних конференцій, працях, що індексуються базою Scopus (6 робіт) та колективній монографії видавництва Springer.
  3. Підготовка та успішний випуск магістрів за освітньою програмою «Інтелектуальні інформаційні технології». Серед 19 захищених в 2018 році магістерських робіт, 6 робіт отримали відмінну оцінку та 4 студентів отримали рекомендації до вступу в аспірантуру.
  4. Впровадження дисциплін з підготовки студентів по сучасним мовам програмування, які використовуються в створенні вбудованих систем, у тому числі на залізничному транспорті (мови С++,Python).

2  3

  1. Практикум у лабораторії «IoT in box»
  2. Практикум у лабораторії «IoT in box»
  3. Практикум у лабораторії «IoT in box»
  4. Практикум у лабораторії «SM in box»
  5. Практикум у лабораторії «DRON»

Автор матеріалу: проф. Каргін А.О.

Вбудований штучний інтелект – головна мета освітньо-наукової діяльності кафедри інформаційних технологій