15 Листопад 2019

З метою подальшого розвитку автоматизованого проектування шляхів сполучення та впровадження програмного комплексу КРЕДО в учбовий процес на базі Українського державного університету залізничного транспорту проведено семінар та майстер-класи:

Розвиток транспортної інфраструктури і євроінтеграція є головними і незмінними пріоритетами Міністерства інфраструктури України. Подальша розбудова та поглиблення взаємовідносин між Україною та  ЄС, що здійснюються на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, сприятиме впровадженню кращих європейських стандартів у сфері інфраструктури.

Сучасна система автоматизованого проектування, сучасні технології та методи вишукувань шляхів сполучення, що засновані на використанні ГІС технологій, дозволяють фахівцям вирішувати актуальні задачі з формування цифрових моделей місцевості побудови генеральних планів об’єктів транспортної інфраструктури та проводити оцінку проектних рішень.

Актуальна задача інженерних вишукувань – обробка супутникових та наземних вимірів різних класів точності, результатів тахеометричних знімків у вибраній системі координат з урахуванням моделей геоіди.

Програми геодезичного спрямування комплексу CREDO дозволяють повністю автоматизувати процес обробки польових матеріалів і отримати в результаті цифрову модель місцевості інженерного призначення, яка є основною для  виконання проектних робіт в області будівництва.

Єдина логіка та взаємозв’язок програм CREDO допомагають побудувати ефективну виробничо-технологічну схему від підготовки вихідних даних до передачі проектних рішень на будівельний майданчик, в тому числі для 3D-систем автоматизованого управління дорожно-будівельними машинами.

З метою подальшого розвитку автоматизованого проектування шляхів сполучення та впровадження програмного комплексу КРЕДО в учбовий процес на базі Українського державного університету залізничного транспорту проведено семінар та майстер-класи:

26.09.2018 року. «Геоінформаційні та комп’ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації шляхів сполучення в системі програмного комплексу КРЕДО».

15.11.2018 року – науково-практичний семінар і майстер клас “Сучасні комп’ютерно-інноваційні технології проектування, будівництва, експлуатації шляхів сполучення”.

Основні доповідачі – генеральний конструктор компанії СП «КРЕДО-ДІАЛОГ» к.т.н. доц. Величко Геннадій Вікторович і представник компанії СП «КРЕДО-ДІАЛОГ» в Україні к.т.н. доцент Павленко Н.В.

З метою подальшого розвитку автоматизованого проектування шляхів сполучення та впровадження програмного комплексу КРЕДО в учбовий процес на базі Українського державного університету залізничного транспорту проведено семінар та майстер-класи: