28 Листопад 2020

До уваги здобувачів вищої освіти!

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про
організацію освітнього процесу в Українському державному університеті
залізничного транспорту», враховуючи епідеміологічну ситуацію у м. Харкові,
спричинену поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, в університеті
подовжено режим карантину до 31 січня 2021 року.

Освітній процес в університеті для студентів денної форми здобуття
освіти відбуватиметься за допомогою дистанційних технологій до 26 грудня
2020 року згідно затвердженого розкладу занять.
Зимова заліково-екзаменаційна сесія для студентів денної форми
здобуття освіти відбуватиметься дистанційно за допомогою системи
дистанційного навчання УкрДУЗТ згідно затвердженого розкладу.
Державна підсумкова атестація здобувачів магістерського
освітнього рівня всіх форм здобуття вищої освіти відбуватиметься у змішаній
формі.

Тільки якщо у Вас немає технічної можливості складати
державну атестацію у дистанційному режимі, Вам необхідно до 03
грудня 2020 р. зареєструватись у своєму деканаті для складання
атестації в приміщенні університету

До уваги здобувачів вищої освіти!