05 Квітень 2021

Єрощенков Станіслав Аркадійович

23. 07. 1936р. (м. Бежиця Брян, Брянської обл.) – 05. 04. 2021 р. (м. Харків, Україна)

05.04.2021 р. на 85 році помер видатний вчений в галузі двигунобудування, д.т.н., почесний залізничник, член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій при НТУ «ХПІ», член науково-методичної комісії (НМК) з теплоенергетики Міносвіти і Науки України, НМК, НТР Головного управління локомотивного господарства (ЦТ) «Укрзалізниці», а також головою робочої групи з приймання дизелів 6ТД для дизель-потягів та членом МВК з приймання дизелів Д80. Завідувач кафедри «Теплотехніка та теплові двигуни» з 1990 р. по 2000 р. та з 2002 р. по 2013 р.
Станіслав Аркадійович закінчив ХПІ у 1959 р. Після закінчення інституту працював на Ярославському моторному заводі, Харківському заводі транспортного машинобудування імені В.О. Малишева конструктором і інженером-дослідником. З 1964 р. перейшов в ХІІТ, був аспірантом, старшим інженером, старшим науковим співробітником кафедри «Теплотехніка», в 1968 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1970 р. по 1979 р. працював в ХПІ на викладацькій роботі, а з вересня 1979 року – доцентом кафедри «Теплотехніка та теплові двигуни». У 1990 р. він захистив докторську дисертацію і з цього ж року був призначений завідувачем кафедрою «Теплотехніка та теплові двигуни». У 1992 році йому присвоєно вчене звання професора. За його безпосередньою участю розроблено ОКХ, ОПП та НП для спеціалізацій «Теплоенергетика та екологія на залізничному транспорті» і «Екологічний аудит теплоенергетичних об’єктів» в рамках спеціальності «Теплоенергетика», які затверджені в Міносвіти та науки України. Він був науковим керівником ГНДЛ «Підвищення експлуатаційної паливної економічності та поліпшення екологічних показників дизельної тяги». Кафедра стала головною в Укрзалізниці з питань роботи тепловозних дизель-генераторних силових установок та екології на залізничному транспорті. При його безпосередній участі з метою поліпшення техніко-економічних та екологічних показників в конструкцію тепловозних дизелів Д50, 10Д100 та Д80 були внесені ряд пропозицій. Є автором більш 10 нормативних документів які введенні в дію в локомотивному господарстві Укрзалізниці.
Станіслав Аркадійович має більш 120 наукових та методичних робіт, 23 авторських свідоцтва на винаходи. Він підготував 6 кандидатів і 1 доктора технічних наук, до кінця 2000 р. очолював спеціалізовану вчену раду по присудженню наукових ступіней доктора і кандидата технічних наук за спеціальністю 05.04.02 –«Теплові двигуни».
Станіслав Аркадійович був чудовим ученим і педагогом, великодушним, добрим, порядним і чуйною людиною яку поважали колеги та любили студенти.

Людина живе доти, поки її пам’ятають.
Світла пам’ять про Станіслава Аркадійовича вічно житиме у наших серцях.

Найщиріші свої співчуття висловлюємо з приводу непоправної втрати дітям, онукам, рідним і близьким покійного.

Єрощенков Станіслав Аркадійович