06 Червень 2024

Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика»

Шостого червня відбулася ювілейна Двадцята міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», яку за усталеною традицією співорганізовує та проводить під керівництвом ректора УкрДУЗТ Сергія Панченка  колектив кафедри «Економіка та управління виробничим і комерційним бізнесом» УкрДУЗТ.

В роботі конференції брали  участь понад 320 науковців вітчизняних і закордонних університетів,  які під час роботи конференції розглянули актуальні питання інноваційного розвитку майбутніх українських індустріальних парків, транспортної логістики та міжнародної транспортної інфраструктури.

Офіційне відкриття конференції розпочалося з виступу голови оргкомітету конференції, ректора УкрДУЗТ, доктора технічних наук, професора Панченка Сергія Володимировича, який привітав учасників з початком роботи конференції, високо оцінив активну роботу науковців в складних умовах сьогодення. А також окремо наголосив на актуальності інноваційної трансформації залізничного сектору в умовах розбудови індустріально-логістичних центрів. І визначив це, як  важливий фактор покращення логістичних процесів і активізації технологічного розвитку — все це  в сукупності неодмінно сприятиме стрімкому відродженню економіки України, оновленню та модернізації її транспортних ланок .

Про стратегічну значущість екоіндустріальних парків в економічному відродженні України та забезпеченні її високотехнологічного розвитку відзначив і співорганізатор конференції, доктор економічних наук, професор Дикань Володимир Леонідович. Він  наголосив на тому, що розгортання екопромислових симбіотичних ланцюгів і розбудова нових екологічних індустріальних парків, у середовищі яких забезпечується реалізація екологічно чистих виробничих процесів та технологій, а також  ефективне використання ресурсів та скорочення відходів, має стати пріоритетним вектором інноваційної модернізації промисловості  й базисом формування екологічно стійкого позитивного іміджу України.

Про особливості вантажних залізничних перевезень через прикордонні переходи доповіла кандидат технічних наук, доцент Українського державного університету залізничного транспорту Примаченко Ганна Олександрівна. Доповідачка ознайомив учасників конференції з новим інтермодальним сервісом АТ «Укрзалізниця», який об’єднує перевезення контейнерних, контрейлерних поїздів та потягів комбінованого транспорту. Все це в подальшому може стати різновидом сервісу  мультимодальних перевезеннь за умови залучення інших видів транспорту.

Про особливу та значущу роль процесу формування культури доброчесності (особистості, суспільства, бізнесу) йшлася мова в доповіді доктора економічних наук, професора Харківського гуманітарного університету “Народна українська академія” Компанієць Вікторії Віталіївни.  Доповідачка звернула увагу наукової спільноти на нагальні  проблеми, які виникають внаслідок поширення  шахрайства та корупції. А також визначила  сучасні напрямки та інструменти підвищення рівня етичності у середовищі представників ділового світу. Вікторія Віталіївна  на прикладі українських видатних громадських, політичних діячів та підприємців проілюструвала ключові інструменти боротьби  з корупцією та шахрайством в економіці та суспільстві.

Визначення раціональної технології переміщення вантажів в умовах роботи складських приміщень розповів учасникам конференції  спікер Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Калініченко Олександр Петрович (канд.техн.наук, доцент). Про формування конкурентного середовища у системі доставки вантажів залізничним транспортом доповів Ломотько Микола Денисович.

 Пелех Петро Романович детально обґрунтував процес застосування автокодерів в умовах непередбачених ситуацій на залізничних магістралях та транспортних шляхах.

Наукові доповіді, ґрунтовні виступи та плідні дискусії вчених резюмували головні наукові досягнення академічної спільноти і будуть відображені в підсумковій резолюції щодо шляхів та напрямів розвитку національної економіки в післявоєнний період. Цей документ невдовзі буде надіслано на розгляд  до Верховної Ради та  Кабінету Міністрів України.

З новими науковими розробками тем, які розглядалися під час роботи на двадцятій науково-практичній міжнародній конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» детальніше можна довідатися зі сторінок збірника доповідей, який незабаром  вийде у світ зусиллями організаторів.

Робота вітчизняних вчених в даному напрямку триває. Окреслене коло завдань та актуальних питань буде вивчатися протягом року й буде запропоноване для розгляду через рік під час наступної, тобто, уже двадцять першої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика».

Ювілейна міжнародна науково-практична конференція  «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика»