27 Листопад 2020

Конференція «Енергоефективність на транспорті»

18-20 листопада 2020 р. в Українському державному університеті залізничного
транспорту відбулася перша міжнародна науково-технічна конференція
«Енергоефективність на транспорті» (ЕЕТ-2020).
Враховуючи епідемічну ситуацію в світі, конференція пройшла в
дистанційному режимі із використанням засобів відеозв’язку і платформи для
проведення відеоконференцій ZOOM.
ЕЕТ-2020 була присвячена розгляду ряду актуальних питань діяльності
транспортної і супутніх галузей: енергоефективності рухомого складу різних
видів транспорту та перевізного процесу; енергоменеджменту рухомого складу
та об’єктів транспортної інфраструктури; ресурсо- та енергозбереження на
транспорті.
Із доповідями на конференції ЕЕТ-2020 виступили представники промислових
підприємств України і науковці вітчизняних та закордонних закладів вищої
освіти. Загалом в конференції прийняло участь понад 270 фахівців різних
галузей із 8 країн світу, які зробили 89 доповідей, що стосувалися актуальних
питань сьогодення роботи різних видів транспорту, їх практичних та наукових
аспектів.
За результатами конференції була надрукована збірка тез доповідей, з
електронним варіантом якої можна ознайомитися за посиланням http://eet-conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_EET_2020_obl_2020_10_21.pdf
54 статті, які пройшли наукове рецензування, направлені оргкомітетом
конференції до видавництва IOP Publishing (Великобританія) для публікації у
електронному виданні IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
(MSE).
Детальну інформацію про конференцію ЕЕТ-2020 можна переглянути на її
сайті: http://eet-conf.kart.edu.ua/uk-UA/

Конференція «Енергоефективність на транспорті»