21 Жовтень 2020

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

15-16 жовтня 2020 р. кафедрою філософії та соціології була проведена вже традиційна Міжнародна науково-практична конференція «Людина, суспільство, комунікативні технології», яка була присвячена 90-річчю Українського державного університету залізничного транспорту. В ній прийняли участь не тільки представники української наукової спільноти, але й науковці з інших країн (США, Німеччини, Норвегії, Словаччини, Білорусії, Грузії тощо).

Через ситуацію із поширенням коронавірусу, в цьому році організатори прийняли рішення про проведення конференції в подвійному форматі: пленарне засідання (15.10.2020 р.) – одночасно online та offline, секційні засідання (16.10.20202 р.) – виключно online. Подібна організація дозволила науковцям з інших міст та країн повноцінно долучитися до участі та обговорення результатів наукових пошуків фахівців з різних галузей науки: філософії, психології, лінгвістики, економіки, педагогіки (зокрема особливостей використання освітніх технологій в сучасному світі), техніки тощо.

Конференцію урочисто відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент Мкртичьян Д.І., який наголосив, що конференція такого рівня – це чудова нагода для науковців обмінятися новими ідеями, напрацюваннями, досягненнями, відкриттями.

Через особливий формат конференції пленарне засідання мало розширений формат. Зокрема на ньому виступили:

1) Загрійчук І.Д., д.філос.н., професор кафедри філософії та соціології УкрДУЗТу, тема доповіді «Незавершеність комунікативного процесу як запорука соціальної злагоди»;

2) Абашнік В.О., д.філос.н., професор Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна – «Едмунд Гуссерль у філософії Ісидора Продана (1854-1919/20)»;

3) Близнюк Л.М., к.філол.н., доцент, завідувачка кафедрою історії та мовознавства УкрДУЗТу – «Феномен мовленнєвої комунікації в умовах цифровізації сучасного суспільства»;

4) Панков Г.Д., д.філос.н., професор Харківської державної академії культури – «Заняття собою як процес конструювання ідеальної ідентичності в християнському дискурсі»;

5) Рассоха І.М., д.філос.н., професор Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова – «Прискорення історії 12/4, «антропний принцип» та можливість близького «кінця історії»»;

6) Шаповал В.М., д.філос.н, професор Харківського національного університету внутрішніх справ – «Історичні етапи та сутність комунікативних технологій».

Результати теоретичних наукових пошуків та практичних досліджень викликали неабиякий інтерес в учасників конференції, спонукали до жвавих дискусій та обговорень.

Секційні засідання відбулися 16 жовтня 2020 р. в online форматі.

VIII МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»