11 Жовтень 2021

Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку залізничного транспорту

З такою  назвою в Верховній Раді України 7 жовтня  розпочала роботу ІІ Міжнародна Науково-практична конференція.  Магістральною темою даного заходу є спільний пошук шляхів реалізації заходів, які будуть спрямовані на виведення з кризового стану АТ «Укрзалізниця».

Наразі залізнична галузь постала перед викликом:  необхідно спільними зусиллями   науковців, менеджерів залізничного транспорту, профспілки та представників бізнесу  узгодити сумісні дії та розпочати антикризову роботу,  яка врятує залізничну галузь від подальшого занепаду.

І в даному випадку провідна роль здійснення вивірених кроків в цьому напрямку покладається на ґрунтовні концепції науковців.

Наявність потужного потенціалу вітчизняних ВЗО  необхідно  перевести в практичну площину. Проте, це можливо  здійснити лише за умов тісної співпраці з органами законодавчої та виконавчої влади.

Саме про це і йдеться мова під час роботи конференції, робота якої триватиме поетапно і має завершитися третього листопада 2021 р.

Юлія Гришина, наголосила, що викликів на сьогоднішній день набагато більше, ніж перспектив. «Але я рада констатувати той факт, що проблема нашої «УЗ» збирає навколо себе все більше людей, які щиро хочуть брати участь у виведенні національного підприємства з кризи. У сфері залізниці, на жаль, як і в багатьох інших, втрачено зв’язок між наукою, освітою і практикою», — зазначила Юлія Миколаївна на сласній сторінці в «Facebook».

Для продуктивної роботи конференції заздалегідь була сформована команда  ТОП-спікерів. До її складу увійшли   керівники  провідних ЗВО країни, де здобувають освіту майбутні працівники транспортної галузі, а саме: ректор Українського державного університету залізничного транспорту Сергій Панченко та проректор УкрДУЗТ  Артур Каграманян , Надія Брайковська – ректор Державного університету інфраструктури та технологій та Олександр Пшінько — в.о. ректора Українського державного університету науки і технологій.  А також  Міністр інфраструктури України, Олександр Курбаков,  народний депутат України Артем Ковальов, голова підкомітету з питань залізничного транспорту, Юлія Гришина, народний депутат України, голова ТСК з питань перевірки та оцінки АТ «Укрзалізниця»,  голова професійної спілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк.   Такий підбір ТОП-спікерів дозволив наповнити дискусії та обговорення суттєвими та аргументованими викладами, доводами та рекомендаціями.

Зі свого боку, керівники ВЗО  запевнили учасників конференції, що на сьогодні мають чимало вагомих і небезпідставних обґрунтувань стосовно розв’язання наболілих проблем, а саме:  реформування АТ «Укрзалізниця» та оцінка  ризиків,  які можуть виникнути в цьому процесі для держави, бізнесу, персоналу; удосконалення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

Також мають  можливість запропонувати власні наукові напрацювання щодо роботи з персоналом. Мова йдеться про оплату праці, мотивацію, охорону праці та діяльність закладів охорони здоров’я. І, що не менш важливо — ефективне використання об’єктів соціальної інфраструктури.

Виклики та перспективи соціально-економічного розвитку  залізничного транспорту