Співробітники ЦНПП

Бабенко Тетяна Володимирівна

Начальник відділу практичної підготовки

Бабенко Тетяна Володимирівна

Організація практики, дуальної освіти, працевлаштування та відслідковування кар’єрного шляху студентів

Телефон: 730-19-89

e-mail: cpp.praktika@gmail.com

Семененко Любов Яківна

Начальник відділу професійної освіти

Семененко Любов Яківна

Організація професійної освіти та трудової адаптації студентів

Телефон: 730-21-89

e-mail: semenoi@i.ua

Суржикова Алла Іванівна

Інженер відділу практичної підготовки

Суржикова Алла Іванівна

Сприяння працевлаштуванню студентів і випускників, проведення ярмарок вакансій, організація студентських трудових загонів

Савченко Сергій Васильович

Старший майстер відділу професійної освіти

Савченко Сергій Васильович

Організація виробничої практики та виробничого навчання здобувачів робітничих професій

Котова Юлія Юхимівна

Навчальний майстер відділу професійної освіти

Котова Юлія Юхимівна

Керівництво виробничою практикою та виробничим навчанням здобувачів робітничих професій, формування та виготовлення документів про присвоєння робітничих кваліфікацій

Каменєв Олександр Юрійович

к.т.н., доцент кафедри АТ, керівник Центру НПП ПДО

Каменєв Олександр Юрійович

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.820.04 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.22.20 – “Експлуатація та ремонт засобів транспорту”. Тема дисертації: «Удосконалення методів та засобів технічного контролю системи мікропроцесорної централізації». Науковий керівник – к.т.н.,
доцент В.Ф. Кустов.

Напрямок наукової діяльності – технічний контроль та надійність систем залізничної автоматики, методологія синтезу та підвищення ефективності експлуатації станційних систем керування та регулювання руху поїздів, конфігурування та верифікація програмного забезпечення автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 6 наукових публікацій у виданнях, що індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus, 1 монографія, видана англійською мовою, 7 патентів та свідоцтв про авторське право.