Центр навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти

керівник центру

Каменєв Олександр Юрійович

к.т.н., доцент кафедри АТ, керівник Центру НПП ПДО

корпус 3, поверх 3, кабінет 318

З 2007 року в Українському державному університеті залізничного транспорту створений Центр навчально-практичної підготовки (ЦПП).

У 2014 році ЦПП перейменовано у Центр навчально-практичної підготовки та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників УкрДУЗТ, на який покладені також функції по сприянню працевлаштування студентів і випускників.

Наприкінці 2019 року у зв’язку із суттєвими змінами в Законодавстві України в сфері вищої та професійної освіти, зокрема – запровадженням нової парадигми забезпечення якості вищої освіти, запровадженням дуальної форми здобуття освіти, підвищенням рівня вимог щодо системності взаємодії із роботодавцями та іншими стейкхолдерами ЦПП реорганізовано в Центр навчально-практичної підготовки, професійної та дуальної освіти (ЦНПП).

У своїй роботі Центр керується чинним законодавством України, відповідно до своєї специфіки діяльності, Статутом університету, рішеннями вченої ради, нормативними актами, наказами та розпорядженнями керівництва університету.

Метою діяльності ЦНПП є підвищення якості практичної підготовки студентів для задоволення потреб залізничного транспорту та інших галузей економіки України у висококваліфікованих професіоналах, а також сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Університету, прискорення адаптації випускників на виробництві.

Працівники Центру налагоджують, встановлюють та підтримують контакти з потенційними роботодавцями. Центр постійно проводить роботу з накопичення банку потенційних роботодавців (підприємств, установ і організацій різної форми власності).

З питань практичної підготовки та працевлаштування студентів та випускників університету тісно співпрацює з АТ «Укрзалізниця» (зокрема її філіями та регіональними філіями), а також з такими підприємствами, як КП «Харківські теплові мережі», «ВАТ «Гіпрозаводтранс», ДП «Укрзалізничпроект», Харківський метрополітен, «ВАТ «Турбоатом», ЗАТ «Трансмост» (м.Чернівці), ПАТ «Харківський машинобудівельний завод «Світло шахтаря», ДП «Електроважмаш», ВАТ «Тепловозоремонтний завод» (м.Полтава), ВАТ «Крюківський вагонобудівельний завод», Стаханівський вагонобудівельний завод, завод імені Малишева.

Окрема увага в діяльності ЦНПП приділяється взаємодії з центральними органами виконавчої влади України, державними та комунальними установам і їх регіональними підрозділами, що здійснюють регуляторну політику в сфері підготовки фахівців з вищою та професійною освітою, працевлаштування випускників ЗВО, їх соціальної та трудової адаптації, серед яких МОН України, Міністерство соціальної політики України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти тощо.

Важливим напрямом діяльності ЦНПП є взаємодія зі стейкхолдерами в напрямку відслідковування кар’єрного шляху випускників університету, збору інформації з приводу задоволеності роботодавців якістю підготовки здобувачів освіти (разом із Центром забезпечення якості вищої освіти УкрДУЗТ) з метою належного корегування освітніх програм, по яким відбувається підготовка фахівців за усіма спеціальностями. Для цього в ЦНПП налагоджені регулярні контакти з Департаментом розвитку персоналу і кардової політики АТ «Укрзалізниця» та його функціональними підрозділами на філіях (регіональних філіях) компанії, Організацією роботодавців «Галузеве об’єднання підприємств залізничного транспорту «Федерація залізничників України» та іншими відповідними інституціями.

Керівництво та фахівці ЦНПП регулярно приймають участь у робочих нарадах АТ «Укрзалізниця» та ОРГОПЗТ «Федерація залізничників України» з питань розвитку дуальної освіти, інших форм сумісних заходів із підготовки кадрів для транспортної галузі та розроблення професійних стандартів.

ЦНПП надає можливість кожному студенту університету отримати робочу професію за профілем навчання в університеті. За бажанням студентів вони можуть отримати й іншу робочу професію. Навчання у ЦНПП проводиться за принципом курсової підготовки 2-3 дні на тиждень по 2-3 пари після основних занять по розкладу університету.

На цей час університет має ліцензії МОН України на курсове навчання з 15 робочих професій (чотири з них надають право на підвищення кваліфікації). По закінченні теоретичного навчання студенти по кожній дисципліні складають іспити, після проходження виробничої практики і звіту по ній проводиться випускний іспит по робочій професії. Під час навчання в ЦНПП студенти ознайомлюються з сучасним обладнанням підприємств Регіональної філії «Південна залізниця», автоматизованими робочими місцями працівників залізничного транспорту. Після отримання робочої професії студенти мають можливість проходити практику на оплачуваних робочих місцях, працювати у літніх студентських трудових загонах та здобувати освіту за дуальною формою навчання. Отримання робочої професії підтверджується свідоцтвом державного зразку та додатком до нього. Крім того, майже по всім робочим професіям видається свідоцтво, яке підтверджує 2 групу з електробезпеки.

Влітку по заявкам залізниць України з числа випускників ЦНПП, які виявили відповідне бажання, формуються навчально-виробничі студентські загони монтерів колії, провідників пасажирських вагонів, помічників машиніста електровоза та тепловоза, слюсарів з ремонту рухомого складу, оглядачів вагонів, які працюють майже на всіх залізницях і метрополітенах України.