Дуальна освіта

керівник центру

Каменєв Олександр Юрійович

к.т.н., доцент кафедри АТ, керівник Центру НПП ПДО

корпус 3, поверх 3, кабінет 318

Відповідно до ч. 10 ст. 9 Закону України “Про освіту” дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору.

Відповідно до ч. 6 ст. 49 Закону України “Про вищу освіту” дуальна форма здобуття вищої освіти – це спосіб здобуття освіти здобувачами денної форми, що передбачає навчання на робочому місці на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між закладом вищої освіти та роботодавцем (підприємством, установою, організацією тощо), що передбачає:

  • порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці;
  • обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці;
  • зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці;
  • порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2019 р. № 1296 Український державний університет залізничного транспорту залучено до пілотного проєкту із впровадження дуальної освіти в закладах вищої та фахової передвищої освіти у співпраці з основним роботодавцем – Акціонерним товариством “Українська залізниця”.

Порядок провадження освітньої діяльності за дуальою формою в Українському державному університеті залізничного транспорту визначається такими внутрішніми нормативними документами:

  • п. 11.3 Положення про організацію освітнього процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту, затвердженого наказом ректора від 28.12.2018 р. № 212;
  • Тимчасовим положенням про проведення експерименту із запровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти в Українському державному університеті залізничного транспорту, введеним у дію наказом ректора від 29.10.2019 р. № 105.

Студенти, які бажають залучитися до навчання за дуальною формою, можуть звертатися за консультацією до відповідального фахівця відділу практичної підготовки, дуальної освіти та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Лаврової Олени Валеріївни (+380958124728).

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти.