Співробітники кафедри ЕТ і П

Каменева Наталія Миколаївна

к.е.н., доцент

Каменева Наталія Миколаївна

Кандидат економічних наук з 1995 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Харківському державному університеті імені О.М. Горького за спеціальністю 08.01.01 – політична економія.

Автор понад 65 наукових праць. Є співавтором навчального посібника з макроекономіки, економічної теорії, історії економіки і економічної думки рекомендованих Міносвіти та науки України, брала активну участь у створенні електронного підручника з економічної теорії.

Напрямок наукової діяльності: соціальна інфраструктура в умовах ринкової економіки.

Александрова Олена Юріївна

к.е.н, доцент

Александрова Олена Юріївна

Кандидат економічних наук з 2018 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Автор понад 47 наукових праць. Є співавтором практикуму з політекономії та конспекту лекцій з основ підприємництва.

Напрямок наукової діяльності: економічна безпека.

Гайворонська Тетяна Миколаївна

к.ю.н., доцент

Гайворонська Тетяна Миколаївна

Кандидат юридичних наук з 1990 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Всесоюзному науково-дослідному інституті державного будівництва і законодавства за спеціальністю 12.00.06 – земельне право, аграрне право, екологічне право, природо-ресурсне право.

Автор понад 50 наукових праць. Видала 18 методичних розробок.

Напрямок наукової діяльності: земельне, екологічне, природоресурсне право; правовідносини на транспорті.

Колісников Андрій Вячеславович

ст. викладач

Колісников Андрій Вячеславович

У 2010 році зарахований здобувачем, прикріплений до кафедри фінансове право Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Автор понад 10 наукових праць. Старшим викладачем Колісниковим А.В. підготовлені конспекти лекцій з господарського права, міжнародного економічного права, методичні вказівки фінансового права.

Напрямок наукової діяльності: правове регулювання публічних запозичень, правові проблеми грошової системи.

Косич Марина Василівна

к.е.н., доцент

Косич Марина Василівна

Кандидат економічних наук з 2005 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія.

Автор понад 30 наукових праць. Доцент Косич М.В. є співавтором навчального посібника з макроекономіки, рекомендованого Міносвіти та науки України, активно займається методичною та науковою роботою.

Напрямок наукової діяльності: природна монополія.

Крутько Ірина Миколаївна

ст. викладач

Крутько Ірина Миколаївна

У 1994 році закінчила Українську державну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство».

Автор понад 18 наукових праць. Під редакцією старшого викладача Крутько І.М. були опубліковані: конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Фінансове право», «Інтелектуальна власність та міжнародне приватне право», методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Фінансове право», «Інтелектуальна власність та міжнародне приватне право», а також – «Патентне право».

Напрямок наукової діяльності: міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екологічними злочинами

Фахівець І категорії

Мозгова Ольга Тимофіївна