Крутько Ірина Миколаївна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1970

Освіта:

У 1994 році закінчила Українську державну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство».

Напрямок наукової діяльності:

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екологічними злочинами

Автор:

Понад 18 наукових праць. Під редакцією старшого викладача Крутько І.М. були опубліковані: конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Фінансове право», «Інтелектуальна власність та міжнародне приватне право», методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів усіх форм навчання з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Фінансове право», «Інтелектуальна власність та міжнародне приватне право», а також – «Патентне право».

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1.Крутько І.М. Цивільно-правовий захист прав споживачів транспортних послуг на залізниці. «Вісник економіки транспорту і промисловості». Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики», – Харків: УкрДАЗТ, 2015.
2.Крутько І.М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення контролю експорту об’єктів інтелектуальної власності. Тези за матеріалами 78-ої міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (26-28 квітня 2016 р.), – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
3.Крутько І.М., Колісников А.В. Правовий розвиток конкуренції на ринку перевезень як запорука розвитку транспортної системи України. За досвідом регулювання відносин конкуренції розвину-тих країн світу. «Вісник економіки транспорту і промисловості». Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції на тему «Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики», – Харків: УкрДАЗТ, 2016. – № 38
4.Крутько І.М., Колісников А.В. Проблеми правового забезпечення розвитку транспортних транзитних коридорів. «Вісник економіки транспорту і промисловості». Тези доповідей за матеріалами тринадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика», 8-10 червня 2017 р. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – С. 30-32.
5.Крутько І.М. Інноваційні технології як об’єкт інтелектуальної власності. Тези за матеріалами 79-ої міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті» (25-27 квітня 2017 р.), – Харків: УкрДУЗТ, 2017.
6.Колісников А.В., Крутько І.М. Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність». [Текст] / А.В. Колісников, І.М. Крутько. – Харків: УкрДУЗТ, 2017.
7.Гайворонська Т.М., Крутько І.М. Програма, плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне приватне право». [Текст] / Т.М. Гайворонська, І.М. Крутько. – Харків: УкрДУЗТ, 2018.
8.Крутько І.М. Інноваційні технології як об`єкт інтелектуальної власності: загальне та особливе. Тези доповідей за матеріалами 80-ої міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток нау-кової та інноваційної діяльності на транспорті» (24-26 квітня 2018 р.) – Харків: УкрДУЗТ, 2018.
9.Крутько І.М. ,Колісников А.В. Адаптація окремих принципів плану дій для боротьбі з розмива-нням бази оподаткування і переміщенням прибутків за кордон, розробленого організацією еконо-мічного співробітництва і розвитку( план дій beps),до національного законодавства. Тези за мате-ріалами науково-практичної конференції УкрДУЗТ: «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика»(6-8 червня 2019 р.), – Харків: УкрДУЗТ, 2019.
10.Крутько І.М., Колісников А.В. Проблеми об’єктивності оцінювання правових дисциплін як елемент академічної доброчесності. Науково-методична конференція кафедр УкрДУЗТ «Дотримання принципів академічної доброчесності учасникам освітнього процесу» (27-28 листопада 2019 р.) – Харків:УкрДУЗТ, 2019 р.
11.Конспект лекцій Фінансове право. Колісников А.В., Крутько І.М. ,Мозгова О.Т. – Харків: УкрДУЗТ, 2019.
12.Плани семінарських занять та завдання для самостійної й індивідуальної роботи студентів усіх форм навчання. Фінансове право. [Текст] / Колісников А.В., Крутько І.М., Мозгова О.Т. – Харків: УкрДУЗТ, 2019.
13.Гайворонська Т.М., Крутько І.М. Конспект лекцій з дисципліни «Інтелектуальна власність та міжнародне приватне право». [Текст] / Т.М. Гайворонська, І.М. Крутько. – Харків: УкрДУЗТ, 2019.
14.Крутько І.М., Даніл’ян В.О., Колісников А.В. Філософсько-правові аспекти інформаційного суспільства. Науковий вісник “Гілея” Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Випуск 152 (№ 1) – Київ: Видавництво “Гілея”, 2020. С. 127-130

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ПравознавствоОрганізація міжнародних перевезень
2Інтелектуальна власністьМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності