Співробітники кафедри ПЗ та АТД

Малихіна Яна Анатоліївна

завідувачка кафедрою, д.пед.н., к.ю.н, проф.

Малихіна Яна Анатоліївна

Харківський державний університет, кваліфікація «історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін; викладач англійської мови та літератури, перекладач»;

Національна юридична академія ім. Я.Мудрого, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист»;

Національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правоохоронна діяльність», кваліфікація «магістр»;

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ (м.Київ) факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки, кваліфікація «спеціаліст з банківської справи».

Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук захистила на тему «Юридичні гарантії реалізації права на працю особами віком до 18 років» у спеціалізованій вченій раді К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю МВС України 12.00.05  «Трудове право; право соціального забезпечення»;

Дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук захистила на тему «Теоретичні і методичні засади управління взаємодією вищого навчального закладу із зовнішнім середовищем»;

Напрями наукової діяльності: забезпечення  трудових прав неповнолітніх, взаємовідносини юридичної особи в процесі своєї діяльності.

 

Протопопова Яна Сергіївна

к.ю.н., доцентка

Протопопова Яна Сергіївна

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, за спеціальністю 12.00.05 – Трудове право; право соціального забезпечення, захищено в Інституті держави і права імені В. М. Корецького (Київ) у 2011 році.

Кім Катерина Володимирівна

кандидат псих. наук, доцентка

Кім Катерина Володимирівна

У 2002 році закінчила Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», присвоєна кваліфікація «юрист».

Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 64.707.02 при Університеті цивільного захисту України за спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». Тема дисертації: «Особливості розвитку стресостійкості майбутніх правоохоронців у процесі професійної підготовки».

Д’ячкова Наталія Анатоліївна

доц., к.ю.н

Д’ячкова Наталія Анатоліївна

У 1993 р. закінчила Українську юридичну академію, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист».

Дисертацію на здобуття  наукового ступеня кандидата юридичних наук захистила за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.Тема дисертації «Опіка як спосіб охорони майнових прав фізичних осіб»

Нагороджена медалями МВС України «За сумлінну службу» ІІІ ст., «15 років сумлінної служби» та т.ін.

Павліченко Володимир Миколайович

проф.д.ю.н.

Павліченко Володимир Миколайович

Освіта:

Університет  внутрішніх справ, рік закінчення 1998р.  Отримана спеціальність: «Правознавство». Кваліфікація юрист. Диплом ЛПВС №000458 від 26.06.1998р.;

Харківська державна зооветеринарна академія, р.з. 2006р. Спеціальність: «Менеджмент організацій». Кваліфікація: менеджера економіста. Диплом:ХА№28344064 від 02.02.2006р.

Наукова ступень к.ю.н.  захищено за спеціальностю адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 12.00.07 Тема дисертації: «Виявлення і припинення міліцією адміністративних правопорушень у сфері підприємницької діяльності», диплом ДК № 010916 від 01 березня 2013 р

Наукова ступінь д.ю.н.,  захищено за спеціальності трудове право, право соціального забезпечення,  12.00.05. тема дисертаційного дослідження: «Проблеми гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців до міжнародного законодавства»,  дипломДД№007897 від 23 жовтня 2018р.

Лисяк Олександр Іванович

доц.к.ю.н.

Лисяк Олександр Іванович

16.08.1999 – 30.09.1999 стажист-дослідник кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

01.10.1999 – 30.09.2002 аспірант спеціальності «Трудове право; право соціального забезпечення» Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

01.10.2002 – 30.09.2002 викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

01.10.2003 – 01.12.2005 викладач кафедри господарсько-правових дисциплін Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

02.12.2005 – 30.11.2008 доцент кафедри господарсько-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

01.12.2008 – 12.03.2013 доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

13.03.2013 – по теперішній час доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, господарського та трудового права Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Науковий ступінь кандидата юридичних наук отримав в 2005 році, захистивши дисертацію «Правові форми участі профспілок у регулюванні трудових правовідносин».

З 2017 року працює в Українському державному університеті залізничного транспорту на посаді доцента кафедр «Економічна теорія та право», «Правове забезпечення та адміністрування транспортної діяльності».