Кафедра «Правове забезпечення та адміністрування транспортної діяльності»

завідувачка кафедрою

Малихіна Яна Анатоліївна

завідувачка кафедрою, д.пед.н., к.ю.н, проф.

корпус 3, поверх 3, кабінет 304-305

Кафедра «Правове забезпечення та адміністрування транспортної діяльності»

 

Вітаємо Вас на електронній сторінці сайту кафедри правового забезпечення та адміністрування транспортної діяльності Українського державного університету залізничного транспорту.

Кафедра правового забезпечення та адміністрування транспортної діяльності створена нещодавно, є структурним підрозділом Українського державного університету залізничного транспорту, входить до складу Навчально-наукового центру гуманітарної освіти.

Дякуємо, що для отримання вищої освіти ви обрали наш університет, в якому незалежно від напряму підготовки отримаєте необхідні знання в окремих галузях природніх, точних, гуманітарних та суспільних наук.

Кафедральна політика грунтується на тому, що пізнавальна діяльність  любої людини забезпечує її розвиток, а суспільству – прогрес.

Право не є ізольованим  суспільним явищем. Правова система України, як і інші континентальні європейські правові системи, побудована на фундаменті римського права.

Правова освіта дає можливість ухвалювати кращі, більш обґрунтовані рішення, робить особистість більш конкурентоспроможною на ринку праці. Освіта сприяє задоволенню особистих амбіцій, зростанню самоповаги та забезпеченню фінансової стабільності.

Юридична обізнаність робить людину захищеною, допомагає упевнено крокувати в напрямку досягнення своєї мети.

Кафедра пропонує студенту для вивчення певний комплекс юридичних дисциплін, які гарантовано підкріплюються результатами діяльності  викладачів кафедри.

Наукова діяльність кафедри здійснюється по відповідним напрямкам юридичної науки. Викладачі кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, здійснюють рецензування наукових робіт. Сучасним напрямом діяльності кафедри є співпраця через мережі, програми та проекти.

Освітній процес особисто орієнтований на здобувача освіти. Методична діяльність кафедри поєднує у собі традиційні та інноваційні форми. Завдяки цьому у здобувача освіти закріплюються знання про нові технології, формуються звички творчо працювати та самовдосконалюватися.

Кафедрою забезпечується належний рівень академічної доброчесності.

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Правове регулювання транспортної діяльності».

Кафедра має тісні зв’язки з провідними науковими закладами України, закордонними науковими установами, виробничими та комерційними підприємствами.

Якість освітнього матеріалу забезпечують сім викладачів кафедри.

Очолює кафедру докторка педагогічних наук, кандидатка юридичних наук, професорка Малихіна Яна Анатоліївна.

Склад кафедри:

 • докторка педагогічних наук, кандидатка юридичних наук, проф.Малихіна Я.А.;
 • доктор юридичних наук, проф. Павліченко В.М.;
 • кандидатка юридичних наук, доцентка Д’ячкова Н.А.;
 • кандидатка психологічних наук, доцентка Кім К.В.;
 • старший викладач Колісников А.В.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Право;
 • Правознавство;
 • Основи права;
 • Земельне право;
 • Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність;
 • Правові питання діяльності менеджера (господарське право);
 • Транспортне право;
 • Право у публічному управлінні;
 • Правове супроводження експедиторської діяльності;
 • Договірне право та інтелектуальна власність;
 • Інтелектуальна власність.