Кафедра «Правове забезпечення та адміністрування транспортної діяльності»

завідувачка кафедрою

Малихіна Яна Анатоліївна

завідувачка кафедрою, д.пед.н., к.ю.н, проф.

корпус 3, поверх 3, кабінет 304-305

Кафедра «Правове забезпечення та адміністрування транспортної діяльності»

Вітаємо Вас на електронній сторінці сайту кафедри правого забезпечення та адміністрування транспортної діяльності Українського державного університету залізничного транспорту.

Кафедра правового забезпечення та адміністрування транспортної діяльності створена нещодавно є структурним підрозділом Українського державного університету залізничного транспорту, входить до складу Навчально – наукового центру гуманітарної освіти.

Дякуємо, що для отримання вищої освіти, ви обрали наш університет, в якому незалежно від напряму підготовки отримаєте необхідні знання в окремих галузях природніх, точних, гуманітарних та суспільних наук.

Кафедральна політика грунтується на тому, що пізнавальна діяльність  любої людини забезпечує її розвиток, а суспільству – прогрес.

Право не  є ізольованим  суспільним явищем. Правова система України має давній зв’язок та побудована як і інші  контенинтальні европейські правові системи на фундаменті римського права, що робіть її дуже схожою з ними.

Результати освіти дають можливість ухвалювати кращі, більш обґрунтовані рішення, роблять особистість більш конкурентоспроможною на ринку праці. Освіта сприяє задоволенню особистих амбіцій, зростанню самоповаги та забезпеченню фінансової стабільності.

Правова обізнаність робить людину захищеною, яка упевнено крокує в напрямку досягнення своєї мети.

Кафедра пропонує студенту для вивчення певний комплекс юридичних дисциплін, які гарантовано підкріплюються результами діяльності  викладачів кафедри.

Наукова діяльність кафедри здійснюється по відповідним напрямам юридичної науки. Викладачі кафедри приймають активну участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, здійснюють рецензування наукових робіт. Сучаним напрямом діяльності кафедра є співпраця через мережі, програми та проекти.

Освітній процес є особисто орієнтований на здобувача освіти.Методична діяльність кафедри поєднує у собі традиційні та інноваційні форми. Завдяки цьому  у здобувача освіти закріплюється знання про нові технології, формуються звички творчо працювати та самовдосконалюватися.

Кафедрою забезпечується належний рівень академічної доброчесності.

При кафедрі діє студентський науковий гурток «Правове забезпечення транспортної діяльності».

Кафедра має тісні зв’язки з провідними науковими установами України, закордонними науковими установами, виробничими та комерційними підприємствами.

Якість освітнього матеріалу забезпечують сім викладачів кафедри, серед яких два доктори наук (педагогічних та юридичних), які мають вчене звання професора, чотири кандидата юридичних наук та один психологічних наук, які мають вчене звання доцента, один старший викладач. Склад кафедри доповнюється двома викладачами сумісниками.

Очолює кафедру докторка педагогічних наук, кандидатка юридичних наук, професорка Малихіна Яна Анатоліївна.

Склад кафедри:

 • докторка педагогічних наук, кандидатка юридичних наук, проф.Малихіна Я.А.;
 • кандидатка юридичних наук, доцентка Протопопова Я.С.;
 • кандидатка юридичних наук, доцентка Д’ячкова Н.А.;
 • кандидатка психологічних наук, доцентка Кім К.В.;
 • старший викладач Колісников А.В.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Право;
 • Правознавство;
 • Основи права;
 • Земельне право;
 • Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність;
 • Інтелектуальна власність та договірне право;
 • Правові питання діяльності менеджера (господарське право);
 • Транспортне право;
 • Право у публічному управлінні;
 • Правове супроводження експедиторської діяльності;
 • Інтелектуальна власність.