Навчально-методична робота кафедри

завідувачка кафедрою

Малихіна Яна Анатоліївна

завідувачка кафедрою, д.пед.н., к.ю.н, проф.

корпус 3, поверх 3, кабінет 304-305

Навчально-методична робота кафедри спрямована на вдосконалення методики викладання правових дисциплін, безпосереднє методичне забезпечення навчального процесу, впровадження в нього рекомендацій, вироблених в результаті виконання науково-дослідних робіт, підвищення педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Викладачі кафедри беруть активну участь в розробці та впровадженні в навчальний процес нових форм, методів і засобів навчання, в тому числі електронних навчальних курсів для дистанційного використання студентами та їх застосування у навчанні.

Кафедра приділяє увагу науково-дослідній роботі студентів. Для забезпечення системності при розробці науково-дослідницьких тем активно залучаються члени наукового студентського товариства кафедри, які займаються дослідженням актуальних проблем.