Історія створення кафедри

завідувачка кафедрою

Малихіна Яна Анатоліївна

завідувачка кафедрою, д.пед.н., к.ю.н, проф.

корпус 3, поверх 3, кабінет 304-305

Історія створення кафедри

Історія  кафедри правового забезпечення та адміністрування транспортної діяльності починається з дати прийняття рішення Вченою радою УкрДУЗТ від 31 травня 2021 року, протокол № 5 та прийнятого на підставі цього рішення наказу ректора (проф. Панченка С.В.) № 100 від 23 червня 2021 року про створення кафедри.

Історію викладання правових дисциплін слід розпочати з 12 червня 1930 р., коли на підставі постанови №19/672 Ради Народних Комісарів УРСР було створено Харківський експлуатаційно-тяговий інститут залізничного транспорту (з 1933 року-Харківський інститут інженерів залізничного транспорту-до 1993 року), по деяким учбовим дисциплінам,  у окремих темах  розглядались певні правові питання.

Впровадження викладання правових дисциплін в УкрДУЗТі  було розпочато в 70 роки ХХ століття, формулювання необхідності  викладання – особлива увага правовому вихованню.

На той час спеціалізованої кафедри в університети не існувало. Викладання правових дисциплін було розпочато на колишній кафедрі «Охорона праці» факультету управління процесом перевезень, єдиною учбовою дисципліною була  «Основи держави та права».

Від викладача того часу, по цій учбовій дисципліні, вимагалось надати студентам мінімальний рівень знань про право та державу та мінімальниий набір навичок застосування права у повсякденному житті. Це знання щодо форм та функцій держави, особливостей трудових правовідносин, прав та обов’язків громадянина, тощо.

Зі зміною політичного режиму, активізацією суспільних процесів, перелому економічних відносин необхідність вивчення правових дисциплін зросла.

В 2002 року на створеній кафедрі «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та права», зараз кафедра-«Менеджменту та маркетингу», вже економічного факультету університету вперше формується частина кафедри з правовою спеціалізацією.

Саме з 2002 року в учбовий процес активно впроваджується галузеві правові дисципліни «Земельне право», «Господарське право», «Фінансове право» та  комплексні правові дисципліни «Правові питання діяльності менеджера», «Інтелектуальна власність та договірне право»,«Договірне право».

За результатами реорганізації кафедри «Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та права» частину викладачів-юристів переведно до кафедри «Економічної теорії», яка отримала назву «Економічна теорія та право» (завідувачки кафедрою: к.е.н., проф. Борович О.Д., к.е.н. доц Каменева Н.М.). 

23 червня 2021 року створена кафедра правого забезпечення та адміністрування транспортної діяльності.

Кафедрою здійснюється викладання правових дисциплін  за  відповідними напрямами підготовки здобувачів вищої освіти Українського державного університету залізничного транспорту.