Співробітники ППО УкрДУЗТ

Рогова Наталія Юріївна

Головний бухгалтер ППО УкрДУЗТ

Рогова Наталія Юріївна

Головний бухгалтер ППО УкрДУЗТ

телефон: +38 (057) 730-19-82

Мікієва Гулана Худат кизи

аспірант, фахівець з діяльності професійних спілок

Мікієва Гулана Худат кизи

Аспірант

Напрямок наукової діяльності: Удосконалення інформаційного забезпечення сервісних служб транспортних систем.

Панчук Олексій Вікторович

старший викладач

Панчук Олексій Вікторович

У 2004 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Теплоенергетика». У 2007 році закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.05.03 «Теплові двигуни».

Напрямок наукової діяльності: Системи опалення; економічність роботи рухомого складу при проведенні реостатних випробувань.

 

Войтов Іван Миколайович

ст. викладач

Войтов Іван Миколайович

У 2007 році закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю державне управління.

Напрямок наукової діяльності: удосконалення методів оцінки та управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту.

Автор понад 13 наукових праць та 1 навчального   посібника.