Первинна профспілкова організація УкрДУЗТ

Первинна профспілкова організація Українського державного університету залізничного транспорту нараховує понад 3000 членів профспілки залізничників і транспортних будівельників України, в тому числі 2227 студентів, що об’єднуються у 9 профспілкових бюро співробітників та 6 профбюро студентів, в яких створено 280 профспілкових груп.

Профспілковий комітет працює за затвердженим планом роботи та займається вирішенням різноманітних питань, що стосуються, насамперед, рішення головної задачі – захисту соціально-економічних, трудових та професійних інтересів співробітників та студентів університету, підвищення професіоналізму профспілкових кадрів, розвитку культурно-масової та оздоровчої роботи.

Профспілковий комітет співпрацює з адміністрацією Університету на принципах соціального партнерства, тобто через колективний договір. Саме таким шляхом вдається долати всі перешкоди та вирішувати суперечливі питання, що постають перед колективом Українського державного університету залізничного транспорту.