Атестація педагогічних працівників

З 01.09.2023 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки України №805 від 09.09.2022 року «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників». Це Положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників, поширюється на педагогічних працівників, які здійснюють педагогічну діяльність та посади яких віднесено до педагогічних, згідно з Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963.

Атестація є обов’язковою для педагогічних працівників університету та може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація педагогічних працівників університету проведена у 2020 та 2023 роках. На наступний календарний рік чергова атестація не запланована.

Для педагогічних працівників, які бажають взяти участь у проведенні позачергової атестації, атестаційна комісія пропонує  до 20 грудня поточного календарного року подати на електронну пошту  kadry@kart.edu.ua документи, що засвідчують педагогічну майстерність та/або професійні досягнення та заяву за формою, що додається, в паперовій або електронній формі (формат РDF, кожен документ в окремому файлі).

Атестація педагогічних працівників