Акімова Юлія Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

У 1996 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю “Прикладна математика”.
Кандидат технічних наук з 2000 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок. Тема дисертації: закрита. Науковий керівник – д.т.н., проф. Г.А. Кучук.

Напрямок наукової діяльності:

економіко-математичні методи і моделі, оптимізація інформаційних систем.

Автор:

понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Удодова О.І., Рибачук О.В., Мосьпан О.П., Лук’янова В.А., Акімова Ю.О., Осмаєв О.А. Математика для студентів-іноземців підготовчих факультетів: Посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – Ч. 1. – 282 с.
2. Акімова Ю.О. Лінійне програмування: Конспект лекцій: / Акімова Ю.О., Думіна О.О., Удодова О.І, Шувалова Ю.С. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 44с.
3. Акімова Ю.О., Гончарова О.О., Удодова О. І. , Шувалова Ю.С., Юрчак Н.С. Елементи теорії ігор: Конспект лекцій з дисципліни “Оптимізаційні методи і моделі”. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 48 с.
4. Акімова Ю.О., Акімов О.І. Визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування за умови мінімальної вартості / О.І. Акімов, Ю.О. Акімова // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – 2016. – Вип. 159. – С. 5-9.
5. Акімова Ю.О. Особливості використання презентацій у процесі викладання дисципліни “Оптимізаційні методи і моделі”. – Тези доповідей науково-методичної конференції “Освітня реформа як засіб інтеграції системи вищої освіти України до європейського освітнього простору: науково-методичний аспект”. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
6. Акімова Ю.О., Осмаєв О.А. Деякі аспекти академічної доброчесності освітнього процесу. – Тези науково-методичної конференції кафедр університету “Дотримання принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу ” (27–28 листопада 2019 року). – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 106-107.
7. Акімова Ю.О. Організація самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “Вища та прикладна математика”. – Тези доповідей науково-методичної конференції кафедр університету “Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти”. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С. 144-145.
8. O. Fomin, A. Akimov, Ju. Akimova, A. Mastepan. The criteria choice of evaluating the effectiveness of the process and automatic control systems. // Procedia Computer Science, 2019, Vol. 149, p. 246-251.
9.  Акімова Ю.О. Можливість прогнозу відмов кабельних ліній електропередачі [Електронний ресурс] / Акімова Ю.О., Акімов О.І. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 143. – С. 184 – 188.
10. Акімова Ю.О., Акімов О.І., Сушко Д.Л. Методика оцінки шкідливих викидів тепловозів та дзель-поїздів // Тези конференції «Вагони нового покоління: із ХХ в ХХІ сторіччя», Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 37. (23-25 квітня). Зб. наук. праць УкрДУЗТ. ¬ – Випуск 184.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища та прикладна математикаМаркетинг
2Оптимізаційні методи і моделіМаркетинг