Співробітники кафедри ВМ та Ф

Резуненко Марина Євгенівна

в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

Резуненко Марина Євгенівна

Кандидат технічних наук з 2001 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: “Напружено-деформований стан стальних оболонок від’ємної гаусової кривизни”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. В.П. Ольшанський.

Напрямок наукової діяльності: Оптимальне проектування конструкцій.

Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Акімова Юлія Олександрівна

к.т.н., доцент

Акімова Юлія Олександрівна

Кандидат технічних наук з 2000 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок. Тема дисертації: закрита. Науковий керівник – д.т.н., проф. Г.А.Кучук.

Напрямок наукової діяльності: економіко-математичні методи і моделі, оптимізація інформаційних систем.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Бронза Семен Давидович

к.ф.-м.н., доцент

Бронза Семен Давидович

Кандидат фізико-математичних наук з 1988 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 068.31.10 за спеціальністю 01.01.01 – Математичний аналіз. Тема дисертації: “Профили разветвленных накрытий над римановой поверхностью рода нуль и их применение к теории алгебраических функций”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., член-кореспондент АН УССР проф. И.В. Островський.

Напрямок наукової діяльності: алгебраїчна геометрія, алгебраїчна топологія, теорія функцій комплексного змінного, теоретична фізика, теорія масового обслуговування, кваліметрія.

Автор понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 авторське свідоцтво.

Вовк Руслан Володимирович

д. ф.-м. н., професор

Вовк Руслан Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук з 1998 року; старший науковий співробітник з 2002 року; доцент з 2006 року; доктор фізико-математичних наук з 2008 року.
Основний напрямок наукової діяльності: проблеми еволюції анізотропних систем квазічастинкових збуджень в квантових рідинах, високотемпературна надпровідність.

Автор понад 200 наукових праць, а також двох монографій і трьох навчальних посібників з грифом МОН.

Глейзер Наталія Володимирівна

к.ф.-м.н., доцент

Глейзер Наталія Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук з 1999 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64. 169. 01 Інституту монокристалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

Напрямок наукової діяльності: колективні збурення у двовимірних електронних системах.

Автор понад 30 наукових праць: в рамках навчально-методичної роботи доцентом Глейзер Н.В. видано та підготовлено до друку 31 науково-методична та навчально-методична розробка, з них навчально-методичних – 6.

 

Гончарова Ольга Олександрівна

ст. викладач, к.ф.-м.н.

Гончарова Ольга Олександрівна

Кандидат фізико-математичних наук з 2007 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.175.01 за спеціальністю 01.01.04 – геометрія і топологія. Тема дисертації: “Псевдосферичні та лінійчаті підмноговиди в евклідовому просторі”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. Ю.А. Амінов.

Напрямок наукової діяльності: ізометричні занурення областей простору Лобачевського в евклідів простір у виді підмноговидів зі спеціальними властивостями; лінійчаті поверхні в евклідовому просторі; системи масового обслуговування марківського типу.

Автор понад 20  наукових праць та навчально-методичних розробок.

Гресь Валерія Юріївна

к.т.н., доцент

Гресь Валерія Юріївна

Кандидат технічних наук з 2003 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.169.01 Інституту монокристалів Науково-технологічного концерну “Інститут монокристалів” НАН України, м. Харків за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Напрямок наукової діяльності:  матеріалознавство, фізика кристалів.

Автор понад 47 наукових та навчально-методичних розробок.

Гришанов Микола Іванович

д.ф.-м.н., професор

Гришанов Микола Іванович

Доктор фізико-математичних наук з 2008 р., старший науковий співробітник з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді  Д 64.05.12 за спеціальністю 01.04.08 – фізика плазми.  Тема дисертації: “Діелектричні властивості плазми без зіткнень у двовимірно-неоднорідних аксіально-симетричних пастках “. Науковий консультант –  д. ф.-м. н., проф. Азарєнков М.О.

Напрямок наукової діяльності:  загальна фізика, фізика плазми.

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних розробок.

Котвицька Клавдія Андріївна

к.ф.-м.н., доцент

Котвицька Клавдія Андріївна

Кандидат фізико-математичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Напрямок наукової діяльності:  високотемпературна надпровідність, фізика твердого тіла.

Автор понад 20 наукових та 11 навчально-методичних розробок.

Наземцева Людмила Василівна

асистент

Наземцева Людмила Василівна

У 1979 році закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю “Фізика та математика”
Автор понад  10   наукових праць та навчально-методичних розробок.