Кафедра «Вища математика та фізика»

завідувач кафедри

Резуненко Марина Євгенівна

завідувач кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 4, кабінет 415

Кафедру «Вищої математики та фізики» було засновано в 2021 р. Кафедра здійснює викладання багатьох навчальних дисциплін на п’яти факультетах університету. Методичне забезпечення, яке розроблено співробітниками кафедри, складається з більш ніж 200 підручників, посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок.
Колектив кафедри активно займається науково-дослідницькою діяльністю, співпрацює з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами, зокрема з Інститутом проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України, Національним науковим центром «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Фізико-технічним інститутом низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Національним технічним університетом «ХПІ».