Резуненко Марина Євгенівна

Посада: в.о. завідувача кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

У 1993 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю “Математика”.

Кандидат технічних наук з 2001 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д64.820.02 за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. Тема дисертації: “Напружено-деформований стан стальних оболонок від’ємної гаусової кривизни”. Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф. В.П. Ольшанський.

Напрямок наукової діяльності:

Оптимальне проектування конструкцій.

Автор:

понад 80 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Нагороди та подяки:

Грамота Академії Наук України (1999); Почесна грамота Південної залізниці (2018)

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:
1. Vatulia G., Rezunenko M., Petrenko D., Rezunenko S. Evaluation of the carrying capacity of rectangular steel-concrete columns. Civil and Environmental Engineering. Vol. 14. Issue 1/2018, 76–83.
2. Vatulia G., Rezunenko M., Orel Ye., Petrenko D. Regression equations for circular CFST columns carrying capacity evaluation. DYN-WIND’2017 – MATEC Web of Conferences. Vol. 107, 00051 (2017).
3. Vatulia, Ye. Orel, M. Rezunenko, N. Panchenko. Using statistical methods to determine the load-bearing capacity of rectangular CFST columns/ G // BulTrans-2018 – MATEC Web of Conferences, Vol. 234, 04002 (2018).
4. G Vatulia, M Rezunenko, D Petrenko, Y Balaka, Y Orel. A statistical method for predicting the eccentric load capacity of rectangular concrete filled steel tubular columns – MATEC Web of Conferences 313, 00031 (2020)
5. Нерубайло Б.В., Ольшанский В.П., Резуненко М.Е. Об одной форме фундаментального решения оболочек отрицательной гауссовой кривизны // Известия АН. Механика твердого тела. – М., 1997. – № 4.- С. 144 – 149.
6. Ломотько Д.В., Балака Є.І., Резуненко М.Є. Визначення оптимальної кількості вагонів у маршрутних поїздах. Залізничний транспорт України.- Київ, 2019. № 4. C. 4-12.
7. Альошинський Є.С., Балака Є.І., Резуненко М.Є. Діалектика логістики і задачі сьогодення: кластерізація та підготовка фахівців Залізничний транспорт України.- Київ, 2016.-№3-4.-С.8-13.
8. Балака Є.І., Лючков Д.С. Резуненко М.Є. Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості. Наукові записки кафедри педагогіки: Зб.наук.пр. – Вип. 42. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – С. 6-18
9. Панченко Н.Г., Резуненко М.Є. Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень: Підручник. Харків: «Діса плюс», 2015. – Ч. 1. – 280 с.
10. Панченко Н.Г., Резуненко М.Є. Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень: Підручник. Харків: «Діса плюс», 2015. – Ч. 2. – 314 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища математикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Теорія ймовірностей і математична статистикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Дослідження операцій в транспортних системахОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Математичні методи в задачах управління транспортними системамиОрганізація перевезень і управління на транспорті