Дисципліни та спеціальності

в.о. завідувача кафедри

Резуненко Марина Євгенівна

в.о. завідувача кафедри, к.т.н., доцент

корпус 2, поверх 4, кабінет 415
СпеціальністьОсвітня програма

Будівельний факультет

ВИЩА МАТЕМАТИКА

Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств
Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини ,
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
Будівництво та цивільна інженеріяПромислове та цивільне будівництво,
Будівництво та технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр
Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство,
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ

Будівництво та цивільна інженеріяПромислове та цивільне будівництво

Факультет інформаційно-керуючих систем та технологій

ВИЩА МАТЕМАТИКА

Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія транспортних систем,

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Інформаційні ситеми та технологіїТехнології штучного інтелекту
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерні інформаційно – управляючі системи,

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

Інтелектуальні машини,

Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів

Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі,

Телекомунікації та радіотехніка

Залізничний транспортОрганізація контролю систем керування рухом поїздів

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

Інформаційні ситеми та технологіїТехнології штучного інтелекту

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ

Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія транспортних систем,

Спеціалізовані комп’ютерні системи

Інформаційні ситеми та технологіїТехнології штучного інтелекту
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерні інформаційно – управляючі системи,

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

Інтелектуальні машини,

Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів

Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі,

Телекомунікації та радіотехніка

Економічний факультет

ВИЩА ТА ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

ЕкономікаЕкономіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Облік і оподаткуванняОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ,

Облік, аудит і оподаткування комерційної діяльності, 

Топ-менеджмент в обліку та адмініструванні

Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках,

Управління фінансами, банківська справа та страхування

МенеджментУправління персоналом та економіка праці,

Менеджмент організацій і адміністрування,

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МаркетингКомерційна діяльність та логістика, Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність, Підприємництво,
Публічне управління і адмініструванняПублічне управління та адміністрування

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ І МОДЕЛІ

ЕкономікаЕкономіка підприємства

Економічна безпека підприємства

Облік і оподаткуванняОблік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ,

Облік, аудит і оподаткування комерційної діяльності, 

Топ-менеджмент в обліку та адмініструванні

Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках,

Управління фінансами, банківська справа та страхування

МенеджментУправління персоналом та економіка праці,

Менеджмент організацій і адміністрування,

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МаркетингКомерційна діяльність та логістика, Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність, Підприємництво,
Публічне управління і адмініструванняПублічне управління та адміністрування

Механіко-енергетичний факультет

ВИЩА МАТЕМАТИКА

Залізничний транспортВагони та вагонне господарство, Локомотиви та локомотивне господарство, Мехатроніка у вагонобудуванні,

Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць,

Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту,

Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті,

Вагони та транспортна інженерія, Високошвидкісний рухомий склад

ТеплоенергетикаТеплоенергетика, Енергетичний менеджмент, Енерго-екологічний контроль і аудит
Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаАльтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспорт, Електромобілі та електропривод автономного транспорту, Електропостачання та ресурсозберігаючі технології, Електричний транспорт
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Факультет управління процесами перевезень

ВИЩА МАТЕМАТИКА

Транспортні технології (залізничний транспорт)Організація правової та експедиторської діяльності, Організація міжнародних перевезень, Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт), Організація перевезень і управління на транспорті, Транспортний сервіс та логістика
Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті

 

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

Транспортні технології (залізничний транспорт)Організація правової та експедиторської діяльності, Організація міжнародних перевезень, Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт), Організація перевезень і управління на транспорті, Транспортний сервіс та логістика
Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ

Транспортні технології (залізничний транспорт)Організація правової та експедиторської діяльності, Організація міжнародних перевезень, Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт), Організація перевезень і управління на транспорті, Транспортний сервіс та логістика
Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті

ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА

Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ

Транспортні технології (залізничний транспорт)  ОПУТ,  МКТ, ОМП

Будівельний факультет

ФІЗИКА

СпеціальністьОсвітня програма
Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств
Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини ,
Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання
Будівництво та цивільна інженеріяПромислове та цивільне будівництво,
Будівництво та технічна експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр
Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство,
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту

 

Факультет інформаційно-керуючих систем та технологій

ФІЗИКА

СпеціальністьОсвітня програма
Комп’ютерна інженеріяКомп’ютерна інженерія транспортних систем,Спеціалізовані комп’ютерні системи
Інформаційні ситеми та технологіїТехнології штучного інтелекту
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїКомп’ютерні інформаційно – управляючі системи,Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,

Інтелектуальні машини,

Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів

Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікаційні системи та мережі,Телекомунікації та радіотехніка
Залізничний транспортОрганізація контролю систем керування рухом поїздів

 

Механіко-енергетичний факультет

ФІЗИКА

СпеціальністьОсвітня програма
Залізничний транспортВагони та вагонне господарствоЛокомотиви та локомотивне господарствоМехатроніка у вагонобудуванні,

Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць,

Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту,

Енерго-екологічний контроль і аудит на залізничному транспорті,

Вагони та транспортна інженеріяВисокошвидкісний рухомий склад

ТеплоенергетикаТеплоенергетикаЕнергетичний менеджментЕнерго-екологічний контроль і аудит
Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаАльтернативні джерела енергії та екологічно чистий транспортЕлектромобілі та електропривод автономного транспортуЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технологіїЕлектричний транспорт
Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 

Факультет управління процесами перевезень

ФІЗИКА

СпеціальністьОсвітня програма
Транспортні технології (залізничний транспорт)Організація правової та експедиторської діяльностіОрганізація міжнародних перевезеньМитний контроль на транспорті (залізничний транспорт)Організація перевезень і управління на транспортіТранспортний сервіс та логістика
Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті