Комп’ютерні інформаційно–управляючі системи

Шифр: 579

Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет: Факультет «Інформаційно-керуючі системи та технології»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Комп’ютерні інформаційно–управляючі системи” є д.т.н., професор Мойсеєнко В.І.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють широкими фундаментальними знаннями, мають здатність до адаптації при змінних вимогах ринку праці та технологій, ініціативних, що уміють працювати в команді, розуміють основні тенденції розвитку теорії та практики комп’ютерних інформаційно-керуючих систем та засобів автоматизації,  надання освіти із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до подальшого навчання.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі автоматизації та приладобудування на транспорті, промисловості, державному секторі та сфері бізнесу.

Програма буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє майбутнє з дослідженням, розробленням, проектуванням, обслуговуванням та експлуатацією систем автоматизації.

Один з головних аспектів програми – широкий профіль програми, який забезпечує можливість працевлаштування у багатьох сферах діяльності людини, у тому числі і на залізничному транспорті.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • здатність виконувати теоретичні та прикладні дослідження процесів створення систем автоматизації, включаючи аналіз цих систем та побудову їх моделей;
  • здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження та супроводу засобів і систем автоматизації;
  • здатність до розроблення нових технологій проектування автоматизованих, телекомунікаційних систем та комплексів;
  • здатність до організація взаємодії колективів розробника і замовника, прийняття управлінських рішень в умовах різних думок;
  • вміння проводити розробки і дослідження теоретичних і експериментальних моделей об’єктів професійної діяльності;
  • вміння проводити розробку і дослідження методик аналізу, синтезу, оптимізації та
  • прогнозування якості процесів функціонування автоматизованих, телекомунікаційних ситстем;
  • вміння формувати нові конкурентоспроможні ідеї в області теорії і практики експлуатації пристроїв та систем автоматизації;

Можливості працевлаштування

Місця працевлаштування: навчальні заклади вищої та середньої профільної освіти, науково-дослідницькі та проектно-конструкторські інститути, наукові лабораторії, підприємства транспортної інфраструктури України (Укрзалізниця, метрополітен), виробничі підприємства, інтернет-провайдери, інформаційно-обчислювальні центри, сервісні центри і центри технічної підтримки засобів автоматизації та приладобудування.

Посади: наукові співробітники (обчислювальна техніка), інженери в галузі автоматизації та приладобудування, інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань, інженер-електронік, інженер-конструктор.

Додаткова інформація

Кафедра має сучасне обладнання , ком’ютерні класи та клас промислових контролерів Schneider Elektriс з контролерами європейського виробництва. Студенти мають можливість суміщення навчання з працею на фірмах, які розробляють програмні та апаратні засоби автоматизації.

Наші випускники користуються великим попитом на ринку праці в Україні та країнах Європи, є можливість для продовження навчання у аспірантурі для отримання ступеню доктора філософії.