Панченко Наталія Георгіївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

У 1992 році закінчила Харківський державний університет за спеціальністю “Математика”.

Кандидат економічних наук з 2009 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Управління процесом регулювання змін форм власності в економіці України». Науковий керівник – д.е.н., проф. М.М. Єрмошенко.

Доктор економічних наук з 2019 р. Тема дисертації: “Теоретико-методологічні основи формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті”. Науковий консультант – д.е.н., проф. В.Л. Дикань.

Напрямок наукової діяльності:

математичне моделювання випадкових процесів.

Автор:

понад 110 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 1 патент.

Нагороди та подяки:

Подяка Міністерства освіти і науки України (2019).

Вибрані публікації:

  1. Aleksandr Sercov, Natalya Panchenko, Karina Trubchaninova, Maxmim Kurtsev. Ultra Wideband Communication Technology in the Transport and Logistics Systems. ICTE in Transportation and Logistics 2019, 262-270.
  2. Vasyl Cherniavsky, Sergei Voloshynov, Olena Volska, Natalya Panchenko, Aleksejs Vasiljevs, Tatiana Bezverhnuik. Developing Teachers Digital Competence in Transport and Logistics Through Blended Learning Tools. ICTE in Transportation and Logistics 2019, 311-318.
  3. Vatulia, Ye. Orel, M. Rezunenko, N. Panchenko. Using statistical methods to determine the load-bearing capacity of rectangular CFST columns/ G // BulTrans-2018 – MATEC Web of Conferences, Vol. 234, 04002 (2018).
  4. Irina Tokmakova, Natalia Panchenko, Hanna Obruch, Anastasia Kozlova, Hanna Zaiets. Assessment of strategic development potentialof the production units of enterprises of railwaytransport. SHSWebConf. Volume 67, 2019.
  5. Панченко Н.Г. Маркетинг взаємовідносин як елемент системи корпоративної соціальної відповідальності на залізничному транспорті. Актуальні проблеми економіки. – 2018. – № 9 (207). – С.75–83.
  6. Панченко Н. Г. Дослідження моделей соціальної відповідальності у бізнесовому середовищі та можливостей їх застосування в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 60. С. 24–33.
  7. Панченко Н.Г. Забезпечення соціальної відповідальності у корпоратизованих структурах транспортної галузі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 213-219.
  8. Панченко Н.Г. Забезпечення стійкого розвитку залізничного транспорту України на принципах корпоративної соціальної відповідальності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 93-95.
  9. Панченко Н.Г., Резуненко М.Є. Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень: Підручник. Харків: «Діса плюс», 2015. – Ч. 1. – 280 с.
  10. Панченко Н.Г., Резуненко М.Є. Елементи дослідження операцій в управлінні процесами перевезень: Підручник. Харків: «Діса плюс», 2015. – Ч. 2. – 314 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища математикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
2Теорія ймовірностей і математична статистикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Дослідження операцій в транспортних системахОрганізація перевезень і управління на транспорті
4Вища та прикладна математикаУправління фінансами, банківська справа та страхування
5Математичні методи в задачах управління транспортними системамиОрганізація міжнародних перевезень