Рибачук Олена Василівна

Посада: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1972

Освіта:

У 1995 році закінчила Харківський державний університет  за спеціальністю “Математика”.

Напрямок наукової діяльності:

Теорія елементарних частинок; теоретична фізика.

Автор:

понад 20 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Подяка Харківського міського голови (2015).

Вибрані публікації:

 1. Necessary generalization of Кlein-Gordon and Dirac equations and existence of particle generations / Yu.V. Kulish, E.V. Rybachuk // Вопросы атомной науки и техники. — 2012. — № 1. — С. 16-20.
 2. Locality of quantized scalar fields for generations of particles/Yu.V. Kulish, E.V. Rybachuk// East european journal of physics. – 2017. – № 4 (4) – P. 4-11.
 3.  General properties of higher-spin fermion interaction currents and their test in -scattering. / Kulish Yu.V., Rybachuk E.V. // Ukr. J. Phus. – 2012. – V. 55. – n. 11. – P. 1180-1191.
 4. Consistent model for interactions of higher-spin fermions with 0- and 1/2 – spin particles and – scattering // E.V. Rybachuk // East european journal of physics. – 2016. – № 3 (1) – P. 23-34.
 5. Elimination of power divergences in consistent model for spinless and high-spin particle interactions/Yu.V. Kulish, E.V. Rybachuk // Вопросы атомной науки и техники. — 2007. — № 3. — P. 137-141.
 6. Непротиворечивая модель взаимодействия высокоспиновых бозонов с двумя бесспиновыми частицами. І. Тензорная структура токов / Рыбачук Е.В. // Вісник ХНУ. Серія фізична «Ядра, частинки, поля». 2006. №744, Вип. 3/31/. С. 75-82.
 7. Непротиворечивая модель взаимодействия высокоспиновых бозонов с двумя бесспиновыми частицами. ІІ. Асимптотика токов / Рыбачук Е.В. // Вісник ХНУ. Серія фізична «Ядра, частинки, поля». 2006. №746, Вип. 4/32/. С. 65-74
 8.  Properties of high-spin boson interaction currents and elimination of power divergences / Kulish Yu.V., Rybachuk E.V. // Problems of atomic science and technology. 2001. – № 6 (1) – P. 84-87.
 9. General properties of higher-spin fermion interaction currents and their test in pi n-scattering / Kulish Yu.V., Rybachuk E.V. // Problems of atomic science and technology. 2012. -№1 Series:Nuclear Physics Investigations (57), P. 27-31.
 10. Диференціальне та інтегральне числення. / Є.З. Могульський, Г.П. Бородай, А.О. Дрогаченко, О.В. Рибачук // Навчальний посібник. .–Харків: Укр.ДАЗТ, 2011, 312 с.
 11. Удодова О.І., Рибачук О.В., Мосьпан О.П., Лук’янова В.А., Акімова Ю.О., Осмаєв О.А. Математика для студентів-іноземців підготовчих факультетів: Посібник. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – Ч. 1. – 282 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища математикаЕлектричний транспорт
2Теорія ймовірностей і математична статистикаОрганізація перевезень і управління на транспорті
3Дослідження операцій в транспортних системахОрганізація перевезень і управління на транспорті