Осмаєв Олег Аданійович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат фізико-математичних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

У 1991 році закінчив фізико-технічний факультет  Харківського державного  університету  ім. О.М. Горького за спеціальністю “Теоретична ядерна фізика”

Кандидат фізико-математичних наук з 1997 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді  Д.64.169.01.  при Інституті монокристалів НАН України за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика. Тема дисертації: «Теоретичне дослідження зерномежової сегрегації домішки у полікристалах в умовах масопереносу, визначаємого комплексами». Наукові керівники: чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Сльозов В.В., доктор фіз.-мат. наук, професор Адаменко І.М.

Напрямок наукової діяльності:

дифузійні явища в конденсованих середовищах; процеси сегрегації домішки в полікристалах і гомогенна нуклеація в твердих розчинах та інтерметалідах.

Автор:

понад 85 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Azarenkov N.A., Ostrikov K.N., Osmayev O.A.. Self-interaction of surface polaritons at the narrow-gap n-type semiconductor metal interface // Solid state communications, 1993, V. 85,  № 12, P. 1065-1069.
 2. Ostrikov K.N., Osmayev O.A. Bistable regime of surface magnetoplasma waves excitation at a semiconductor-metal interface // Surface Science, 1995, V. 344,  № 11, p. 413-424.
 3. Slezov V.V., Osmayev O.A., Rogozhkin V.V. Solute segregation at grain boundaries in polycrystals with dominating mass transport by complexes // Low Temp. Phys., 1997, V. 23, № 2, p. 160-170.
 4. В.В. Слёзов, О.А. Осмаев, Р.В. Шаповалов. О распределении движущихся в поле температур пор в материале с источниками атомов газа // Металлофизика и новейшие технологии, 2005, т. 27,  № 1,  С. 45 – 57.
 5. V. Slezov, A. V. Subbotin, O. A. Osmaev. Evolution of a microstructure of materials under irradiation // Physics of the Solid State, 2005, V. 47, P. 477–483.
 6. В.В. Слезов, О.А. Осмаев, Ж.В. Слезова, Р.В. Шаповалов. Диффузионный распад пересыщенного раствора примесей в межзеренных границах. Ч. I // Металлофизика и новейшие технологии, 2009, т.31, № 2, С. 179 – 189.
 7. Осмаєв О.А. Храбустовський В.І. Аналіз впливу процесів сегрегації компонентів на зміну механічних властивостей металевих сплавів. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту, 2009, Вип. 111, С. 38-48.
 8. Осмаєв О.А. Храбустовський В.І. Дифузійно-вакансійний механізм сегрегації в полікристалах. Частина перша. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту, 2010, Вип. 113, С. 24 – 32.
 9. Осмаєв О.А. Храбустовський В.І. Дифузійно-вакансійний механізм сегрегації в полікристалах. Частина друга. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту, 2010, Вип. 119, С. 35 – 42.
 10. V. Shapovalov, O.A. Osmayev. The limit solubility relationships based on Frenkel’s heterophase fluctuations theory // Problems of Atomic Science and Technology, Series: Nuclear Physics Investigations (Issue 57),  2012, № 1, P. 273-276.
 11. Р.В. Шаповалов, О.А. Осмаев Влияние периодического изменения температуры на диффузионный распад бинарного твёрдого раствора // Металлофизика и новейшие технологии, 2016, т.38, №4, С. 427-454.
 12. O.A. Osmayev, Yu.S. Shuvalova, E.S. Bronza, K.I. Matvienko. Some corollary facts of the N-point gravitational lens equation in a complex form // Odessa Astronomical Publications, 2019, vol. 32, P. 29-32.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Вища математикаВисокошвидкісний рухомий склад
2Теорія ймовірностейАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології