Котвицька Клавдія Андріївна

Посада: Доцент

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат фізико-математичних наук

Рік народження:

Освіта:

У 1997 році закінчила Харківський національний університет за спеціальністю «Фізик. Викладач фізики».

Кандидат фізико-математичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованої вченої ради Д 64.051.03 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. Тема дисертації:Вплив дефектів різної морфології на магніторезистивні властивості монокристалів ReBa2Cu3O7-δ (Re = Y, Ho, Pr)”. Науковий керівник –д.ф.м.-н., проф. Р.В. Вовк.

Напрямок наукової діяльності:

Високотемпературна надпровідність, фізика твердого тіла.

Автор:

Автор понад 20 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Kotvitskaya К.А. Temperature dependence of the pseudogap in aluminum- and praseodymium-doped YBa2Cu3O7-δ single crystals / К.А. Kotvitskaya, R.V. Vovk, M.A. Obolenskiy, A.A. Zavgorodniy, D.A. Lotnyk // Physica B. – 2009. – V. – P. 3516–3518.
  2. Kotvitskaya K.A. Effect of high pressure on conductivity in the basal plane of Y₁₋xPrxBa₂Cu₃O₇₋δ single crystals lightly doped of praseodymium / G.Ya. Khadzhai, N.R.Vovk, R.V.Vovk, S.V.Savich, M.Kislitsa, K.A.Kotvitskaya, V.S.Morozov, J.G.Leniv, S.S.Timofeev // Functional Materials. — 2015. — Т. 22, № 1. — С. 05-13.
  3. Kotvitskaya K.A Effect of Structural Relaxation on the Metal–Insulator Transition in Heavily Underdoped YBa2Cu3O7−δ Single Crystals / Vovk, R.V., Dobrovolskiy, O.V., Nazyrov, Z.F. et al.// J Low Temp Phys. – – V. 180, № 3. – P. 277–283.
  4. Kotvytska K. A. Normal and longitudinal electronic transport of HTS compounds ReBa2Cu3O7-δ (Re = Y or lanthanides) under extreme exposure / K. A. Kotvytska, S. R. Vovk, I. M. Chursina, R. V. Vovk // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Фізика. – 2016. – Вип. 24. – С. 6-16.
  5. Kotvytska K. A. The number of images of a point source in an N-point gravitational lens / Kotvytska K.A., Bronza E.S, Kotvytska L.A // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, серія «Фізика» – 2019. Вип. 30, – С.64-68.
  6. Котвицька К. А. Кристалохімічна структура і електрична провідність ВТНП – купратів в умовах варіювання дефектного складу і впливу високоенергетичного опромінення (літературний огляд) / Г. Я. Хаджай, Ю. В. Литвинов, Р. В. Вовк, Н. М. Завгородня, В. Ю. Гресь, К. А. Котвицька, І. М. Чурсіна, О. В. Боцула, К. Г. Приходько, С. М. Камчатна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Фізика. – 2019. – Вип. 30. – С. 45-63.
  7. Котвицька К. А. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електростатика і постійний струм: методичні вказівки до контрольних робіт з фізики № 1, 2 / А. Т. Котвицький, В. Ю. Гресь, К. А. Котвицька ; каф. “Фізики”. – Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 88 с.
  8. Котвицька К. А. Механіка: конспект лекцій / А.Т. Котвицький, К.А. Котвицька – Харків: УкрДУЗТ, 2018. Ч.1 – 62 с.
  9. Котвицька К. А. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка: методичні вказівки до практичних занять з фізики: / А.Т. Котвицький, К.А. Котвицька – Харків, УкрДУЗТ, 2018.- 81 с.
  10. Котвицька К. А. Електростатика. Постійний струм: лабораторний практикум з фізики / А.Т. Котвицький, Котвицька К.А. – УкрДУЗТ, 2019– 37 с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: