Мороз Володимир Ілліч

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, дипломований "Європейський інженер-педагог (ING-PAED IGIP)"

Рік народження: 1949

Освіта:

У 1972 році закінчив Харківський політехнічний інститут (факультет транспортного машинобудування за спеціальністю «Двигуни внутрішнього згоряння»). Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 1990 році зі спеціальності «Теплові двигуни». Вчене звання професора кафедри теорії механізмів і деталей машин присвоєно у 1991 році.

Напрямок наукової діяльності:

генетика технічних систем, розвиток методології проектування транспортних технічних засобів нового покоління. Здійснює керівництво аспірантурою, що діє на кафедрі за спеціальністю 05.02.02 – Машинознавство. Підготував 12 кандидатів наук. Входить до складу спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій Д64.820.04.

Автор:

понад 400 опублікованих праць, з яких понад 20 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи. В рамках навчально-методичної роботи професором Морозом В.І. видано 7 навчальних посібників і понад 50 методичних розробок до вивчення дисциплін кафедри.

Нагороди та подяки:

За плідну працю та високі досягнення призначена державна стипендія для видатних діячів науки
(Указ Президента України №201/2021 «Про призначення державних стипендій видатним діячам
науки»). Заслужений діяч транспортної академії України.
Відзначений чисельними Подяками та нагородами, серед них:

За заслуги перед залізничним транспортом України:

1 Срібна відзнака південної залізниці;

2 Почесна відзнака Української державної академії залізничного транспорту;

3 Годинник від генерального директора Укрзалізниці;

4 Почесне звання «Почесний залізничник України».

За плідну працю, за високі досягнення:

1 Подяка обласної державної адміністрації Харківської області;

2 Почесна грамота Харківської обласної ради;

3 Почесна грамота міністерства освіти і науки України;

4 Почесна грамота вищої атестаційної комісії України;

5 Почесна грамота Львівської залізниці;

6 Почесні грамоти Українського державного університету залізничного транспорту.

7 Подяка Харківського міського голови.

Вибрані публікації:

  1. Moroz V.I., Hromov V.I., Bratchenko O.V., Logvinenko O.A. Features of determining engagement line of traction gears with different degrees of wear of gear teeth / IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (International Scientific Conference Energy Efficiency in Transport (EET 2020)), Volume 1021 (2021) 012042 (doi:10.1088/1757-899X/1021/1/012042). https://iopscience.iop.org/issue/1757-899X/1021/1.
  2. Мороз В. І., Захарченко В. В., Надтока О. В., Бобрицький С. В. Проектування приводів загальномашинобудівного призначення: навчальний посібник . – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 206 с.
  3. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Новий метод динамічного синтезу високоефективних кулачків привода клапанів транспортних дизелів. Збірник наукових праць УкрДУЗТ.- Харків. 2019. № 184. С. 27 – 36.
  4. Мороз В.І., Тіщенко В.С. Дослідження напружено деформованого стану елементів конструкції механізму газорозподілу з використанням розроблених 3D моделей. Науково-технічний збірник Харківського національного університету міського господарства, серія: технічні науки та архітектура. Харків. 2018 № 142. C. 68 – 71.
  5. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Особливості вибору коефіцієнтів зміщення шестерні та колеса при оптимізаційному проектуванні тягових зубчатих передач. Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, серія “Машинознавство та САПР”. Харків. 2018. № 25 (1301). С. 107-111.
  6. Мороз В.І., Братченко А.В., Тіщенко В.С. Геометрична модель механізму приводу клапанів тепловозного дизеля Д49// Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 166. – С. 30 – 38
  7. Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І. Розрахункове визначення кінематичних характеристик елементів конструкції технічних засобів транспорту методом перетворення координат // Збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип.159. – С.118 – 125.
  8. Пат. на корисну модель 103077 Україна, МПК F16Н 1/06 (2006.01) Спосіб визначення товщини зубця зубчатого колеса/ Мороз В.І., Бобрицький С.В., Громов В.І. /Опубл. 10.12.2015, бюл. №23.
  9. Мороз В.І., Братченко О.В. Особливості сучасної методології викладання загальноінженерних дисциплін // Новий Колегіум. – 2015. – №4. – С.74 – 77.
  10. Пат. 104978 Україна, МПК F01L 1/08 Кулачок приводу клапану/ Мороз В.І., Братченко О.В., Громов В.І./ Опубл. 25.03.2014. Бюл. № 6.
  11. Мороз В.І., Братченко О.В., Павшенко А.В. Теорія механізмів і машин: Дослідження та проектування механізмів типових технічних засобів залізничного транспорту: Навчальний посібник під грифом МОН України. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 156 с.
  12. Мороз, В.І., Фомін О.В. Формалізоване описання конструкції кузовів сучасних залізничних піввагонів// Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків. – 2013. – С.24–29.