Співробітники кафедри М і ПМ

Мороз Володимир Ілліч

д.т.н., професор

Мороз Володимир Ілліч

Вчене звання професора кафедри теорії механізмів і деталей машин присвоєно у 1991 році.

Напрямок наукової діяльності: генетика технічних систем, розвиток методології проектування транспортних технічних засобів нового покоління.

Автор понад 400 опублікованих праць, з яких понад 20 авторських свідоцтв та патентів України на винаходи.

Братченко Олександр Васильович

Кандидат технічних наук, професор

Братченко Олександр Васильович

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 1991 році зі спеціальності «Теплові двигуни». Вчене звання професора кафедри механіки і проектування машин присвоєно у 2014 році.

Напрямок наукової діяльності: дослідження та удосконалення механічних систем транспортних технічних засобів. Здійснює керівництво аспірантами. Підготував 1 кандидата наук.

Автор 161 публікацій, з них 105 наукових, 19 патентів і авторських свідоцтв та 37 навчально-методичного характеру, з яких 3 навчальних посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Логвіненко Олександр Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент

Логвіненко Олександр Анатолійович

Кандидат технічних наук з 2003 року. У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри механіки і проектування машин.

Напрямок наукової діяльності: дослідження та удосконалення механічних систем транспортних технічних засобів.

Автор понад 120 публікацій, з яких 82 наукові праці, 5 патентів України на винахід та 33 навчально-методичні розробки.

Захарченко Вячеслав Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент

Захарченко Вячеслав Вікторович

Кандидат технічних наук з 1993 року.

Напрямок наукової діяльності: дослідження особливостей роботи механічних систем тягового рухомого складу та теоретичне обґрунтування напрямків з їх удосконалення.

Автор 47 наукових праць. В рамках навчально-методичної та наукової роботи доцентом Захарченко В.В. видано та підготовлено до друку 31 наукову статтю, 4 патенти на винахід, та 12 навчально-методичних розробок.

Аксьонова Наталія Анатоліївна

Кандидат фізико – математичних наук, доцент

Аксьонова Наталія Анатоліївна

Кандидат фізико-математичних наук з 2000 року.  Доцент кафедри «Механіка і проектування машин» з 2007 року.

Напрямок наукової діяльності: новітні матеріали та технології для покращення механічних властивостей на залізничному транспорті.

Автор 120 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Оробінський Олександр Васильович

Кандидат технічних наук, доцент

Оробінський Олександр Васильович

Кандидат технічних наук з 1991 року.

Напрямок наукової діяльності: контактні задачі пружно-пластичності та теплопровідності, витривалість вузлів і деталей ДВЗ.

Автор понад 70 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Оробінським О.В. видано та підготовлено до друку 36 науково-методичних та навчально-методичних розробок.

Надтока Олена Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент

Надтока Олена Володимирівна

Кандидат технічних наук з 1993 року.

Напрямок наукової діяльності: вдосконалення конструкцій механічних систем рухомого складу залізничного транспорту.

Автор понад 50 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи доцентом Надтокою О.В. видано та підготовлено до друку 52 науково-методичні та навчально-методичні розробки, з них навчально-методичних 26.

Тіщенко Вадим Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент

Тіщенко Вадим Сергійович

Кандидат технічних наук з 2011 року. У 2013 році рисвоєно вчене звання доцента кафедри механіка і проектування машин.

Напрямок наукової діяльності: дослідження особливостей роботи механічних систем тягового рухомого складу та теоретичне обґрунтування напрямків з їх удосконалення.

Автор 20 публікацій, з яких 15 наукових статей, 1 патент України на винахід, 4 навчально-методичних розробок.

Бобрицький Сергій Владиславович

Кандидат технічних наук, доцент

Бобрицький Сергій Владиславович

Кандидат технічних наук з 2013 року.

Напрямок наукової діяльності: вирішення проблематики функціонування передаточних механізмів тягового рухомого складу залізниць.

Автор 31 публікацій, з них 23 наукових, 4 патенти України на винахід і авторських свідоцтва та 4 навчально-методичного характеру.

Громов Володимир Ігорович

Старший викладач, к.т.н

Громов Володимир Ігорович

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено у 2019 році за спеціальністю «Рухомий склад та тяга поїздів».

Напрямок наукової діяльності: дослідження та удосконалення модулів конструкції механічних систем технічних засобів транспорту.

Автор  32 публікацій, з них 24 наукових, 2 патенти України на винахід і 2 авторських свідоцтва на науковий твір, 4 навчально-методичного характеру.