Бурлуцький Олексій Вікторович

Посада: Завідувач навчальних лабораторій

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук

Рік народження: 1981

Освіта:

2000 р. – закінчив Артемівський технікум залізничного транспорту за спеціальністю“ «Технічне обслуговування і ремонт локомотивів » з професійною кваліфікацією «технік електромеханік »;
2005 р. – закінчив Українську державну академії залізничного транспорту за спеціальністю «Рухомий склад залізниць та спеціальна техніка залізничного транспорту » з професійною кваліфікацією « інженер шляхів сполучення – механік »;
2018 р. – закінчив Український державний університет залізничного транспорту за спеціальністю « Облік і оподаткування » ступінь вищої освіти магістр.

Пройшов у 2020 році стажування у вищому навчальному закладі” Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowe” , який входить до країни ЄС та є відповідний сертифікат № NR 2509/MSAP /2020.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження технологій виробництва та ремонту засобів залізничного транспорту.

Автор:

Автор понад 60 наукових праць та навчально-методичних розробок. В рамках наукової роботи підготовлено до друку: у т.ч. однієї монографії, 7 статей у виданнях, що включені до міжнародної науково-метричної баз SCOPUS, 35 наукових статтей ,13 патентів на винахіди та корисні моделі, 4 навчально-методичниі розробоки.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Fomin O.V. Theoretical aspects of applied transport mechanics Part 1/ O.V. Fomin, M.I. Gorbunov, end other.//Sievierodonetsk: Volodymyr Dahl East Ukrainian National Universit, 2019. – 198 p.
 2. Scientific Substantiation of Thermal Leveling for Deformations in the Car /V Fomin, O.A Logvinenko, O.V/ Burlutsky, A.V Rybin/ International Journal of Engineering Technology 2018. – №7 (4.3) . – P. 125-129.
 3. Determining strength indicators for the bearing structure of a covered wagon’s body made from round pipes when transported by a railroad ferry /V Fomin, A. Lovska, V. Masliyev, A. Tsymbaliuk, O. V Burlutsky // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (UAE) №1/7(97) P. 33-40. (2019)
 4. Burlutskyi V. Features of the method dynamic load body gondola// Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (UAE) № 4 (7 (58))P. 47-50. (2012)
 5. Burlutskyi V. Application methods changes plastic deformation after welding sill gondola cars // Мetallurgical and mining industry (Machine building). – Dnipropetrovsk, 2015. – No.10. – P. 190-197.
 6. Fomin, O., Lovska, A., Gorobchenko, O., Turpak ,, Kravchenko, K., Burlutski, O. (2019). Analysis of dynamic loading of improved construction of a tank container under operational load modes EUREKA, Physics and Engineering 2019(2), с. 61-70
 7. Danchenko Y. A research of chemical nature and surface properties of plant disperse fillers/ Danchenko Y., Kariev, A.,Andronov, V., Cherkashina, A., Lebedev, V., Shkolnikova, T., Kosse, A., Lutsenko, Y., Yavors’ka, D/Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (UAE) Volume 1, Issue 6-103, 2020, Pages 32-41
 8. БурлуцькийО.В. Розгляд проблеми захисту права на наукове відкриття в умовах НТП України / БурлуцькийО.В. // Часопис Київського університету права. –2013. -№ 4. -С. 246-249
 9. Патент України на корисну модель № 118285, МПК (2017.01) B61F 1/02 (2006.01) B61D 3/00 Спосіб термічної правки балки хребтової піввагона/ Фомін О.В., Логвіненко О.А., Бурлуцький О.В. (Україна); власник: автори. – № а2017 02689; заявка 22.03.2017; публ. 25.07.2017, Бюл.№ 14.
 10. Патент України на корисну модель № 214487 МПК (2018.01) B61D 17/00 /Спосіб виготовлення зварювальної конструкції надпятника піввагону/ авторів Фомін О.В., Бурлуцький О.В., Логвіненко О.А., Горбунов М.І., Фоміна А.М. (Україна); власник: автори. – № а2017 10934; заявка 9.11.2017; публ. 10.04.2018, Бюл.№ 7.
 11. Патент України на корисну модель № 134986 МПК (2019.01) B61D 7/00/ Критий вагон-хопер для перевезення зерна/ Фомін О.В., Горбунов М.І.,Прокопенко П.М., Бурлуцький О.В., Євсєєва О.О.Фоміна А.М. (Україна); власник: автори. – № u2019 00306 заявки. від 11.01.2019;; публ. 10.06.2019, Бюл.№ 11.
 12. Патент України на корисну модель № 135562МПК (2006) B61D 7/00, B61D 17/00/ Критий вагон- хопер для перевезення мінеральних добрив/ Фомін О.В., Горбунов М.І.,Прокопенко П.М., Бурлуцький О.В., Євсєєва О.О.Фоміна А.М. (Україна); власник: автори. – № а2019 10058,Заяв. 11.01.2019;публ. 10.07.2019,Бюл.№ 13.
 13. Патент України на корисну модель № 139756 МПК (2006.01) B61D 5/06 / Залізнична цистерна/ авторів Фомін О.В., Горбунов М.І., Прокопенко П.М.,Бурлуцький О.В.,Євсєєва О.О. Фоміна А.М. (Україна); власник: автори. – № а2017 10934 заявка. 11.01.2019; публ. 27.01.2020, Бюл.№ 2.