Тіщенко Вадим Сергійович

Посада: Доцент

Науковий ступінь, вчене звання: Кандидат технічних наук

Рік народження: 1982

Освіта:

У 2005 році закінчив механічний факультет Української державної академії залізничного транспорту (УкрДАЗТ) за спеціальністю «Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту».

Кандидат технічних наук з 2011 року. Дисертація захищена у спеціалізованій вченій раді при УкрДАЗТ за спеціальністю 05.22.07 – «Рухомий склад залізниць та тяга поїздів». У 2013 році рисвоєно вчене звання доцента кафедри механіка і проектування машин.

Напрямок наукової діяльності:

Дослідження особливостей роботи механічних систем тягового рухомого складу та теоретичне обґрунтування напрямків з їх удосконалення.

Автор:

Автор 20 публікацій, з яких 15 наукових статей, 1 патент України на винахід, 4 навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Почесна грамота Українського державного університету залізничного транспорту за значний особистий внесок у розвиток освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів для галузі залізничного транспорту України та з нагоди професійного свята – Дня залізничника (2017 рік)

Вибрані публікації:

 1. В.С. Тіщенко Дослідження особливостей формування експлуатаційних навантажень колінчатих валів локомотивної енергетичної установки // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. І. / за ред.. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 213.
 2. В.І. Мороз, В.С.Тіщенко. Дослідження напружено деформованого стану елементів конструкції механізму газорозподілу з використанням розроблених 3D моделей. // Науково – технічний збірник «Комунальне господарство міст» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 2018. – Вип. 142. – С. 68 – 71.
 3. В.С.Тіщенко, В.І.Громов. Методичний аспект визначення особливостей зносів тягових зубчатих передач моторвагонного рухомого складу. // Науково – технічний збірник «Комунальне господарство міст» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. 2018. – Вип. 142. – С. 64 – 67.
 4. В.С.Тіщенко, В.І.Громов, М.М.Одєгов. Розрахунково-експериментальне визначення ймовірностей появи різних за величиною зносів тягових зубчатих передач електропоїздів. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 176. – С. 23 – 30.
 5. Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С. Геометрична модель механізму приводу клапанів тепловозного дизеля Д49. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 166. – С. 30 – 38.
 6. Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С. Особливості побудови геометричних моделей елементів модулі підсистеми розподільного вала тепловозного дизеля Д49. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 160. – С. 128 – 134.
 7. Мороз В.І., Братченко О.В., Тіщенко В.С. Гармонійний аналіз формування крутних моментів в механічні системі енергетичної установки тепловоза з дизелем Д49 // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2014. – Вип. 38. – С. 98 – 103.
 8. В.С. Тіщенко. Дослідження особливостей формування навантажень на шийки колінчатого вала енергетичних установок тепловозів 2ТЕ116. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 136. – С. 98 – 103.
 9. Тіщенко В.С. Визначення особливостей зносу колінчатих валів сучасних дизелів. // Науково-технічний збірник – Харків: ХНАМГ, 2013. – Вип. 107. – С. 435 – 439.
 10. Тіщенко В.С. Моделювання експлуатаційних навантажень і деформацій в механічні системі локомотивних енергетичних установок з використанням комплексного математичного забезпечення. // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. – Вип. 32. – С. 151 – 154.
 11. В.І. Мороз, В.С. Тіщенко, К.В. Астахова. Особливості розрахунку частот власних коливань підсистеми колінчатого валу багатоциліндрових транспортних дизелів. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 132. – С. 78 – 83.
 12. Братченко О.В., Чубикало М.Б., Тіщенко В.С., Счастний Є.Є. Нові двоступеневі біроторні компресори для тягового рухомого складу. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 129. – С. 50 – 54.
 13. Тіщенко В.С. Новий підхід до розрахункових досліджень механізмів локомотивної енергетичної установки з v-подібним дизелем. // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2010. – Вип. . – С. 159 – 163.
 14. Мороз В.І. Математичне моделювання інтегральних деформацій колінчастого валу тепловозного V-подібного дизеля. / В.І. Мороз, В.С. Тіщенко , К.В. Астахова // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 107. – С. 159 – 163.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Теорія механізмів і машинБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини
2Теорія механізмів і машинОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств
3Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняВагони та вагонне господарство
4Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняВисокошвидкісний рухомий склад
5Метрологія, стандартизація та технічні вимірюванняЛокомотиви та локомотивне господарство