Рябушка Юлія Анатоліївна

Посада: Завідувач лабораторією, асистент

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1976

Освіта:

У1998 році закінчила Харківську академію залізничного транспорту за спеціальністю “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті”.

Напрямок наукової діяльності:

Оптимізація вантажної роботи на залізничних станціях

Автор:

В рамках навчально-методичної роботи Рябушка Ю.А. видано та підготовлено до друку 12 науково-методичних та навчально-методичних розробки.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Типова наскрізна програма практик. Для студентів спеціальності 100403 ”Організація перевезень і управління на транспорті (залізничний транспорт)” для всіх форм навчання [Текст]: Методичні вказівки / Ю.А. Рябушка, Ф.Г. Ткачов, В.М. Кулешов, В.М. Запара, О.В. Березань, А.О. Поляков, Т.Т. Берестова.- Харків: УкрДАЗТ, 2007;
 2. Організація місцевих вагонопотоків на дирекції залізничних перевезень «В». [Текст]: Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Управління експлуатаційною роботою та якістю перевезень» / Ю.А. Рябушка, В.М. Кулешов, О.В. Березань, О.А. Малахова, Г.М. Сиконенко, В.В. Кулешов, І.А. Житник, М.Є. Щербина. – Харків: УкрДАЗТ, 2009 – с.24
 3. Ю.А. Рябушка. Удосконалення технології роботи сортувальної станції на основі впровадження сучасних технологій [Текст]: Тези доповідей 73 МНТК кафедр УкрДАЗТ інженерно – технічних працівників залізничних підприємств та організацій України та інших країн.- Харків: УкрДАЗТ, – 2011. – с.53.
 4. Ю.А. Рябушка. Застосування штучного інтелекту у системах підтримки прийняття рішень при оперативному керуванні процесом перевезень на залізниці [Текст]: Тези доповідей 78 МНТК кафедр УкрДУЗТ інженерно – технічних працівників залізничних підприємств та організацій України та інших країн.- Харків: УкрДУЗТ, – 2016.
 5. Передумови розробки автоматизованої системи управління вагонопотоками на залізницях України. [Текст] / Ю.А. Рябушка, В.М. Прохоров// Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Вип. 165. – Харків. – 2016 – с. 18-25;
 6. Ю.А. Рябушка. Розрахунок плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації. [Текст] / В.М. Прохоров// Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Вип. 165. – Харків. – 2016 – с. 214-222;
 7. Ю.А. Рябушка. Передумови повернення і виведення на сучасний рівень практики формування групових поїздів на залізницях України. [Текст] // Збірник наукових праць УкрДУЗТ, Вип. 169 (додаток). – Харків. – 2017 – с. 179-181;
 8. Ю.А. Рябушка. Система організації вантажних перевезень на основі тактичного планування [Текст]: Тези доповіді. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті . – 2018. – №. 4(додаток). – С. 38 (Index Copernicus);
 9. Оптимізація сортувальної роботи на залізничних станціях в умовах нестачі сортувальних колій. [Текст]: Тези доповіді. Ю.А. Рябушка, В.М. Прохоров. Технології та інфраструктура транспорту. Частина 1 – 2018. – С. 220-222. – (Index Copernicus).
 10. Solution of the Problem of Empty Car Distribution between Stations and Planning of Way-Freight Train Route Using Genetic Algorithms. Стаття. V. Prokhorov, T. Kalashnikova, L. Rybalchenko, Y. Riabushka, D. Chekhunov. International  Journal of Engineering & Technology. – N. 8. – 2018 y. – p. 275 – 278. (Index Copernicus)
 11.  Organization of railway freight short-haul transportation on the basis of logistic approaches ICTE 2019, December 2019, Riga, Latvia T. Butko, V. Prokhorov, T.Kalashnikova, Y. Riabushka.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Управління експлуатаційною роботоюОрганізація перевезень і управління на транспорті