Устенко Марина Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2009 році закінчила Українську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук з  2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: «Організаційно-економічні підходи щодо створення логістичної системи прикордонного регіону» (науковий керівник доцент – Якименко Н.В.).

Напрямок наукової діяльності:

логістика, економічна діагностика, стратегічне управління підприємствами, розвиток залізничного транспорту.

Автор:

понад 40 наукових праць та навчально-методичних розробок.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Устенко М.О., Івашкевич В.С. Преспективи розвитку транспортно-логістичних систем України.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №59. С. 84-90.
  2. Устенко М.О., Івашкевич В.С. Актуальність впровадження логістичних систем на транспортних підприємствах для забезпеченя їх конкурентоспроможності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. №60.  С. 114-120.
  3. Устенко М.О. Логістичні технології як факор забезпечення якості обслуговування споживачів тарнспортних послуг. Вісник економіки транспорту і промисловості.  2018. №61.  С. 95-101.
  4. Устенко М.О. Основні напрямки розвитку та завдання транспортної логістики. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №62. С. 138-143.
  5. Устенко М.О., Курочка А. Ю., Максимова О. В. Бізнес-планування як інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. №64.  С. 81-87.
  6. Dikan O., Polyakova O., Ustenko M., Shramenko O., Rekun A.  Specifics of Participation of Industrial Companies of the Railway Transport in Ukraine in Functioning of Innovation-Oriented Industrial Logistic Clusters.   International Journal Of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7 No 4.3 (2018): Special Issue 3. – P. 426-431. Pages – 6  // website: www.sciencepubco.com/index.php/IJET/
  7. Устенко М.О.,  Любушкіна І.О. Науково-технічне забезпечення інноваційного розвитку підприємства за рахунок інжинірингових процесів.  Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №65. С. 167-174.
  8. Устенко М.О.,  Руських А.О. Діджиталізація: основа конкурентоспроможності підприємства в реаліях цифрової економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. №68. С. 181-192

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Менеджмент персоналуУправління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту